»Ej, si že slišal za sheme kakovosti?« »Ha? Kakšno seme?«

Verjetno ste že vsi slišali za Skupno kmetijsko politiko, vendar se nikoli niste poglabljali v to, kaj ta pojem pomeni in kaj se lahko s Skupno kmetijsko politiko doseže.

Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Zdravje v naših rokah s pomočjo zabavnih posnetkov približamo Skupno kmetijsko politiko in pojasnimo, da ni namenjena zgolj kmetom, ampak vsem nam.

@ideatelevizija

🌱 V današnjem svetu, kjer je zavedanje o kakovosti hrane in njenem vplivu na okolje ter zdravje vse večje, so sheme kakovosti postale ključno orodje pri izbiri hrane. V Sloveniji ter Evropi pa imamo tri glavne označbe za kakovost: 🌿 Ekološka pridelava 🌾 Integrirana pridelava 🏞️ Izbrana kakovost 🌟 Sheme kakovosti nudijo zaščito naših produktov in zagotavljajo visoko raven kvalitete, hkrati pa skrbijo tudi za dobrobit živali in varovanje narave. S tem se zagotavlja, da je vsak grižljaj hrane, ki ga zaužijemo, ne le okusen, ampak tudi odgovoren do okolja in našega zdravja. 🌍 #agri101 #euagrifood #imcap #zdravjevnaših __ Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

♬ original sound - IDEA televizija

V današnjem svetu, kjer je zavedanje o kakovosti hrane in njenem vplivu na okolje ter zdravje vse večje, so sheme kakovosti postale ključno orodje pri izbiri hrane. 

Te sheme so oblikovane tako, da spodbujajo kmetovalce k izvajanju praks, ki so prijazne do okolja, živali in ljudi. V Sloveniji ter Evropi pa imamo tri glavne označbe za kakovost.

Ekološka pridelava

Prvi znak je ekološka pridelava. Ta zagotavlja, da je živilo bilo pridelano z ekološkim načinom pridelave, lahko se pa tudi označi, kot radi povemo z 'bio' ali z 'eko'.

Integrirana pridelava: Naravi prijaznejše kmetovanje

Druga oznaka pa je integrirana pridelava. V to shemo kakovosti pa sodijo izdelki, ki so bili pridelani z naravi prijaznejšim načinom kmetovanja. Glavni cilj integrirane pridelave pa so kmetijski pridelki višje kakovosti.

Izbrana kakovost: Slovenija ponuja več

Tretja oznaka izbrana kakovost je namenjena kmetijskim pridelkom ali živilom s posebnimi lastnostmi. 

Ta znak zagotavlja tudi slovensko pridelavo in predelavo, višjo kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih dobavnih verig in posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali ter redne kontrole v obratih pridelovalcev. 

Poleg tega, v Sloveniji poznamo še oznako višja kakovost, ki zajema kmetijske pridelke višje kakovosti in živila, ki izstopajo z boljšo kakovostjo od podobnih produktov.

Sheme kakovosti za dobrobit živali in varovanje narave

Sheme kakovosti nudijo zaščito naših produktov in zagotavljajo visoko raven kakovosti. Hkrati skrbijo tudi za dobrobit živali in varovanje narave. 

S tem se zagotavlja, da je vsak grižljaj hrane, ki ga zaužijemo, ne le okusen, ampak tudi odgovoren do okolja in našega zdravja.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice