Foto: Jure Banfi
Kljub epidemiji so podravske gospodarske družbe in samostojni podjetniki lansko leto zaključili z zelo dobrimi poslovnimi rezultati. Pri tem se je zraven drugih kazalnikov povečala tudi plača zaposlenih, ki pa še je vedno nižja kot na državni ravni.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je danes razkrila poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov za leto 2021, ki imajo sedež na območju 41 občin Podravske regije.

Četudi je bila država večino prejšnjega leta v primežu epidemije novega koronavirusa, pa na mariborski izpostavi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve poudarjajo, da so podravske gospodarske družbe poslovno leto 2021 zaključile z izjemnimi poslovnimi rezultati.

»Leto dni nazaj smo se vsi spraševali, kaj bodo pokazali podatki za leto 2021. Mislim, da smo vsi presenečeni, ker v tistem času nismo imeli občutka, kako se bo pozitivna in ugodna podjetniška klima dejansko razvijala naprej.

Če bi čas zavrtela za leto dni nazaj, si ne bi predstavljala, da bom za leto dni nazaj govorila o takih ugodnih številkah,« poudarja Andreja Terbuc Munda, vodja oddelka za statistiko in informiranje mariborske izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Poslovanje gospodarskih subjektov osnovane na letnih poročilih

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je podlago za pripravo informacij snovala na letnih poročilih za leto 2021, ki so jih družbe in samostojni podjetniki za namen državne statistike predložili omenjeni agenciji. 

Pri tem je potrebno dodati, da v informacije niso vključene banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in nekatere druge finančne ter investicijske družbe. Prav tako v informacije niso vključene družbe, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku. 

A pri tem na agenciji poudarjajo, da je pri presoji poslovanja poslovnih subjektov za prejšnje leto potrebo upoštevati, da letna poročila še niso revidirana, kar pomeni, da lahko pri podatkih naknadno prihaja do določenih odstopanj. 

Število poslovnih subjektov v Podravju prvič preseglo število 30 tisoč

Število poslovnih subjektov v Podravju je lani prvič preseglo mejo 30 tisoč. Pri tem struktura vrste subjektov kaže na to, da največji delež subjektov predstavljajo samostojni podjetniki, in sicer 47,2 odstotka, tem pa sledijo gospodarske družbe z 31,2 odstotka. 

Če smo v Podravju še prejšnje leto beležili 29.544 poslovnih subjektov, pa smo jih tako konec lanskega leta beležili že 30.625, gre torej za 3,7-odstotno rast.

V Podravju jih največ beležimo v Mariboru, in sicer je bilo konec lanskega leta vpisanih poslovnih subjektov nekaj več kot 13 tisoč, Mariboru pa sledi Ptuj, kjer jih je bilo konec leta 2021 vpisanih nekaj več kot 2500.

Gospodarske družbe ustvarile 414 milijonov evrov čistega dobička

Če se osredotočimo samo na gospodarske družbe, na mariborski izpostavi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve poudarjajo, da so te lansko poslovno leto zaključile z izjemno pozitivnimi rezultati.

Tako je 8823 gospodarskih družb v Podravju lani ustvarilo za 414 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 51 odstotkov več kot v poslovnem letu 2020. Vrednost izkazanega čistega dobička je tako v absolutnem znesku dosegla najvišjo raven doslej.

»V primerjavi s poslovnim letom 2020 je v letu 2021 razvidna rast kratkoročnih sredstev, denarnih sredstev, dolgoročne in kratkoročne zadolženosti, prihodkov, prihodkov na tujem trgu, neto dodane vrednosti na zaposlenega, števila zaposlenih ter izboljšanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti in produktivnosti,« razlagajo na že omenjeni agenciji.

Najslabše plačani delavci v gostinstvu

Pri tem je zanimivo dejstvo, da so gospodarske družbe Podravske regije v letu 2021, v primerjavi z letom 2020, zaposlovale tri tisoč več zaposlenih, skupaj pa kar 71 tisoč. 

V podravskih gospodarskih družbah pa se je povečala tudi povprečna plača na zaposlenega, in sicer za 127 evrov. Tako je povprečna plača znašala 1759 evrov bruto, ki pa je še vedno za 142 evrov nižja od povprečne mesečne plače na državni ravni.

Po višini povprečne mesečne plače navzgor izstopa področje oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ti so v povprečju prejemali plačo v višini 2485 evrov. Najslabše plačani pa so delavci s področja gostinstva, kjer je povprečna mesečna plača znašala 1420 evrov. 

Plača višja tudi pri samostojnih podjetnikih

Na drugi strani je bilo po podatkih lansko leto v Podravski regiji registriranih 14.467 samostojnih podjetnikov, a je bilo pri tem k predložitvi letnih poročil za leto 2021 zavezanih le 7686 samostojnih podjetnikov.

Tudi samostojni podjetniki so tako kot gospodarske družbe lansko leto svoje poslovne rezultate glede na leto 2020 izboljšali. 

Izkazali so namreč za 73 milijonov evrov podjetnikovega dohodka in devet milijonov evrov negativnega poslovnega izida. To pomeni, da so dosegli 64 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Pozitivni poslovni izid samostojnih podjetnikov je tako za četrtino višji kot v preteklem letu.

Največje število samostojnih podjetnikov je bilo lani v Podravju na področju gradbeništva ter na področju trgovine, vzdrževanja ter popravil motornih vozil. Tudi samostojni podjetniki so lani zaposlovali več delavcev kot leto poprej, in sicer 7183. 

Ne nazadnje se je povečala tudi povprečna plača na zaposlenega samostojnih podjetnikov, in sicer za 102 evra. Tako je skupna bruto plača samostojnih podjetnikov znašala 1228 evrov.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice