Na Mestni občini Ptuj so objavili javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2020.

Upravičenci do sredstev občinskega razpisa za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja so fizične osebe, lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v ptujskem starem mestnem jedru in imajo do Mestne občine Ptuj poravnane vse obveznosti.

Med upravičence po tem razpisu pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ne sodijo.

Najvišji odobren znesek posameznemu upravičencu bo znašal do 40 odstotkov višine pogodbenih del. Ta je razvidna iz računa izvedenih del, ki ga upravičenec priloži zahtevku za izplačilo sredstev.

Višina razpoložljivih sredstev v tem letu znaša 10.000 evrov.

Upoštevati bo treba pravila spomeniškega varstva

Na Mestni občini Ptuj so razkrili še dodatni pogoj: »Stavba mora biti razglašena za kulturno dediščino oziroma se nahajati v starem mestnem jedru, kjer je določeno po Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje P11-C1 Staro mestno jedro Ptuja.«

Dela bodo morala biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Prejemnik sredstev bo fasado ali oziroma in streho stavbe obnovil v celoti.

Čas za prijavo je do 7. julija

Razpisni rok se bo zaključil 7. julija 2020. Vloge je treba poslati priporočeno po pošti ali jih osebno prinesti v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj.

Prejemnike sredstev bodo o izidu javnega razpisa seznanili v roku 30 dni od odločitve strokovne komisije.

Prejemniki sredstev so dolžni najkasneje do 5. novembra 2020 Mestni občini Ptuj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice