Za župana Mestne občine Ptuj se poteguje devet kandidatov. Na Ptujinfo v seriji člankov predstavljamo poglede županskih kandidatov glede nekaterih ključnih vprašanj, ki zadevajo občanke in občane Ptuja.

Njihova mnenja predstavljamo v enakem zaporedju, kot so oddajali kandidature. Kandidate smo opozorili, da morajo biti pri odgovorih jedrnati, in sicer do 500 znakov. Do sedaj smo že pisali o tem kako bi kandidati pospešili turistični razvoj Ptuja, kako bi s turističnega vidika izkoristili Ptujsko jezero in njegov potencial, na kakšen način bi oživeli mestno jedro, zdaj pa nas zanima kakšna je njihova vizija prometnega razvoja v mestni občini. 

Ptuj in ureditev obvoznice: Kaj se bo zgodilo z mestom, država ne bo zgradila nove obvoznice? Kakšna je vaša vizija prometnega razvoja v mestni občini?

Janez Rožmarin (Nova Slovenija)

»Glede na stalno povečevanje prometa bi to bilo nevzdržno in za mesto z naraščajočim turizmom nazadovanje v razvoju. Naročiti študijo, ki bi začasno reševala razbremenitve vseh vpadnic v mesto z načrtovanjem možnih obvozov, ki nebi povzročali zastojev v območju mesta. Vse napore še vedno usmeriti na državo v celovito dolgoročno ureditev »južne« obvoznice za mesto Ptuj. Še vedno načrtovati severni most, ki smo ga že velikokrat omenjali kljub dobri rešitvi z Puhovim mostom.«

Igor Majnik (neodvisni kandidat)

»Obvoznica bo. Ima jo vsake večje mesto in imel jo bo tudi Ptuj. Osebno vidim rešitev v novem mostu, se pravi v južni obvoznici.«

Nuška Gajšek (Socialni demokrati Ptuj)

»Potreben je umik ali stroga omejitev tovornega tranzita; zato so nujna pogajanja za južno obvoznico, kjer je pomemben skupen nastop in enotnost. Kot rešitev vidim tudi ureditev druge prometne infrastrukture z javno-zasebnim partnerstvom.«

Štefan Čelan (neodvisni kandidat)

»Ocenjujem, da je podpis sporazuma, ki začasno dovoljuje preusmeritev prometa iz bodoče hitre ceste na regionalno cesto skozi Spuhljo in Budino zelo nespametno početje. V kolikor bo v tem času še ta regionalna cesta prenovljena tako, kot je to bilo prikazano na zadnjem sestanku v Spuhlji, se bojim, da južne obvoznice mimo Ptuja še dolgo ne bo. Osebno se bom zavzemal, da se ta odsek ceste prekategorizira v občinsko cesto, ki bo namenjena stanovalcem in za dostavo. Ker je hitra cesta mimo občine Ptuj že umeščena v prostor bom vložil največ energije v to, da se hitro umesti tudi skozi Markovce in se prične takoj z gradnjo.«

Robert Križanič (Stranka mladih – zeleni Evrope)

»Prizadevali si bomo za čimprejšnjo ureditev južne variante obvoznice, ki je nujna investicija zaradi zdravja ljudi ob cesti in pretočnosti prometa skozi mesto Ptuj. Ustrezno urejen promet regionalnega pomena je tudi interes države, kar bo iztočnica naših pogajanj z državo za ureditev obvoznice. Ureditev prometne infrastrukture je med najosnovnejšimi in najpomembnejšimi zadolžitvami občine. Investicije najprej v varnost, v pločnike in varno šolsko pot. Ureditev krožišč in dvopasovnice pri novem krožišču.«

Gorazd Orešek (neodvisni kandidat)

»Južna obvoznica s tretjim ptujskim mostom je strateškega pomena za nadaljnji razvoj mesta. Nobena severna varianta ne predstavlja obvoznice, ampak vpadnico, ki prometnih problemov ne odpravlja, ampak povečuje. Še nikoli nismo bili tako blizu dejanski umestitvi te ceste po južni strani ptujskega jezera, kot smo v tem trenutku. Ali bomo to priložnost tudi izkoristili, pa je odvisno predvsem od nas samih. Kot župan bom naredil vse, da državo prepričam v nujnost te prometne osi.«

Rajko Fajt (Slovenska demokratska stranka)

»Na Ptuju imamo sprejeto Celostno prometno strategijo, ki jo je treba vedno znova prilagajati morebitnim spremenjenim okoliščinam. Pred približno dvajsetimi leti smo dobili peš most, pred približno desetimi leti Puchov most, tako, da je naslednji mandat zadnji čas za ptujsko južno obvoznico. Negativnega odgovora države ne bomo sprejeli!«

Dejan Dokl (Stranka modernega centra)

»Za Ptuj država nima črnega scenarija, kar se tiče prometne infrastrukture. Ravno obratno. Obvoznica se bo zgradila in kljub posegu v Naturo 2000 zagotovila največjo možno ohranitev tega občutljivega ekosistema. Obvoznica bo omogočala razvoj Ptuja in Spodnjega Podravja.«

Andrej Čuš (neodvisni kandidat)

»Ptuj potrebuje južno obvoznico in to je ena izmed naših prioritet. Podpiramo civilno iniciativo in vesel sem, da na naši listi kandidira tudi vodja iniciative, Sergeja Puppis Freebairn.«

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice