Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati. 

Delovna mesta v Podravju 

Informatik

Hiša Daril išče na Ptuju informatika.

Delovne naloge vključujejo skrb za nemoteno delovanje ERP, POS in WMS sistema, sodelovanje pri informatizaciji in digitalizaciji informacijskih rešitev, izobraževanje uporabnikov, skrb za zagotavljanje celovitosti in varnosti podatkov, obdelavo in priprava podatkov in poročil, testiranje in dokumentiranje, vzdrževanje, analizo in odpravo napak ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja informacijske in komunikacijske tehnologije ter petletne delovne izkušnje.

Zavarovalni zastopnik

Zavarovalno zastopanje Prima Vita išče na Ptuju zavarovalnega zastopnika za posredovanje pri sklepanju različnih vrst zavarovanj.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delo v pakirnici

Mesnine Štajerske iščejo delavca za delo v pakirnici.

Za prijavo je potrebna le osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Varnostnik

Družba za varovanje Varovanje Galekom išče na Ptuju varnostnika oziroma receptorja za varovanje objektov ter receptorska dela.

Za prijavo je potrebna le osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Pogrebni delavec

Pogrebno podjetje Alzis išče v Mariboru pogrebnega oziroma pokopališkega delavca.

Delovne naloge vključujejo urejanje in vzdrževanje pokopališč, košnjo trave, obrezovanje žive meje, pometanje, izkope, delo s pokojnimi, prevoze in druga podobna dela.

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vzdrževalec

Univerzitetni klinični center Maribor išče vzdrževalca.

Delovne naloge vključujejo opravljanje vzdrževalnih del na kotlovni in instalacijski opremi, vzdrževanje instalacijske opreme toplotnih postaj, nadzorovanje delovanja energetske naprave, spremljanje dobave goriva in porabe plina, izvajanje organizacijskih predpisov, organizacijskih navodil in navodil za delo v okviru sistema kakovosti ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Strokovni vodja

Zavod za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti Zavod Franko Maribor išče strokovnega vodjo.

Delovne naloge vključujejo delo na področju duševnega zdravja v skupnosti, strokovno vodenje javnega socialnovarstvnega programa, individualno delo z osebami s težavami v duševnem zdravju, terensko delo, vključevanje uporabnikov in podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja socialnega dela ter dvoletne delovne izkušnje.

Inšpektor

Inšpektorat Republike Slovenije za delo išče v Mariboru inšpektorja.

Delovne naloge vključujejo opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzorstva, vodenje postopkov, izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, pripravo podlag za izvedbo akcij nadzora, oblikovanje zahtevnejših poročil in informacij o stanju na področju dejavnosti nadzora ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja prava, strokovni izpit za inšpektorja ter petletne delovne izkušnje.

Medicinska sestra v dializnem centru

Nefrološka in dializna dejavnost Nefrodial išče v Mariboru diplomirano medicinsko sestro v dializnem centru.

Medicinska sestra - načrtuje, pripravlja, izvaja, vrednoti in dokumentira proces zdravstvene nege bolnika v programu hemodializnega zdravljenja, ravna s hemodializnimi aparati in ostalimi medicinskimi napravami, načrtuje in organizira podrobnosti sprejema in namestitve bolnika v dializno enoto in podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja zdravstvene nege, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delovna mesta v Pomurju

Delovodja za sečnjo in spravilo

Slovenski državni gozdovi iščejo v Murski Soboti delovodjo za sečnjo in spravilo.

Delovne naloge vključujejo planiranje, vodenje in organiziranje sečnje in spravila, pripravo podatkov za plan gozdne proizvodnje, gojitvena in varstvena dela, skrb za racionalno uporabo vseh delovnih strojev, naprav in orodja, sodelovanje pri izdelavi gozdno gojitvenih načrtov, nadzor nad kvaliteto opravljenega dela poseka in podobno.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba s področja gozdarstva ter enoletne delovne izkušnje.

Dimnikar

ABD - Dimnikarstvo Murska Sobota išče dimnikarja za čiščenje, pregledovanje in nadzorovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, dimnih vodov ter meritve emisij dimnih plinov.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Delavec v rastlinjaku

Grede, pridelava zelenjave, trgovina in storitve Tešanovci, iščejo delavca v rastlinjaku.

Delovne naloge vključujejo čiščenje rastlinjaka, iznos rastlinske mase in substrata ter pripravo rastlinjaka za novo sezono.

Za prijavo je potrebna nepopolna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Babica v ambulanti

Zdravstveni dom Murska Sobota išče diplomirano babico v ambulanti.

Delovne naloge vključujejo sprejemanje in naročanje pacientov, ugotavljanje zdravstvenega stanja in potreb pacientov, pomoč pri izvajanju terapevtskih posegov, pripravo ordinacije in pripomočkov za nemoten potek dela, vodenje in izvajanje administrativnih del ter skrb za medicinsko dokumentacijo v ambulanti in podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja zdravstvene nege oziroma babištva ter šestmesečne delovne izkušnje.

Delavec v strežbi/Čistilka

Pomaranča Murska Sobota išče delavca v strežbi ter čistilko.

Prijave sprejemajo v lokalu v času delovnega časa ter na elektronskem naslovu [email protected].

Starejše novice