Kmetijstvo je v Apaški dolini eden od glavnih virov za preživetje. A domači kmetje, ki želijo širiti svoja kmetijska zemljišča, se počutijo se bolj ogrožene. Že desetina njiv je v lasti Avstrijcev. Ti že čutijo jezo domačinov.

Po podatkih upravne enote Gornja Radgona je v zadnjih petih letih na območju Apaške doline kmetijsko zemljišče kupilo 31 avstrijskih državljanov. A ti nakupi so veliki, tudi po več hektarov naenkrat. Tako je po besedah lokalnih kmetov že desetina Apaške doline v rokah Avstrijcev. Poleg tega severni sosedje zemljišča jemljejo tudi v zakup. 

Avstrijci za nakupe dobijo ugodna posojila.

Zanimiv je obmejni pas, ki ga je mogoče doseči s traktorjem.

Povpraševanje po opuščenih kmetijah je veliko.

Kako Avstrijci iz igre izločijo slovenske kmete?

Avstrijski kmetje so pri pravici do nakupa izenačeni s slovenskimi, ki pa pri ponudbah le težko dohajajo svoje avstrijske kolege. Čeprav ti cene močno zvišujejo, da s tem iz igre izločijo domačine, zemljo še vedno dobijo tudi za polovico ceneje doma. 

Lokalni kmetje so nam zaupali, da se za zemljišča na trgu poteguje tudi sklad kmetijskih zemljišč, a tudi če je ta pripravljen ponuditi pravo ceno, ga prehitijo lastniki sosednjih zemljišč, ki imajo zaradi tega prednost pri nakupu.

Vrstni red predkupnih upravičencev pri nakupu kmetijskega zemljišča:

1.    Solastnik
2.    Lastnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki je naprodaj
3.    Zakupnik zemljišča
4.    Drug kmet
5.    Kmetijska organizacija ali s.p., ki jima je zemljišče potrebno za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti
6.    Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Pol cenejše njive le 10 minut stran

Ker avstrijski kmetje pritiskajo na obmejni pas, slovenski izgubljajo možnost širitve svojih posesti. »Avstrijcem so njive na slovenski strani zelo blizu, s traktorjem do njih pridejo v desetih minutah, opravijo delo in se vrnejo,« pripoveduje direktor Kmetijstva Črnci Danilo Rihtarič.

Tik čez mejo na Avstrijskem Štajerskem se nahaja veliko kmetij, ki se ukvarjajo s prašičjerejo in potrebujejo vse več kmetijskih površin. Na slovensko stran jih privabijo tudi ugodnejše cene. Cena kvadratnega metra kmetijskega zemljišča na Avstrijskem Štajerskem znaša okrog 5 evrov. Po zaslugi številnih avstrijskih nakupov se cene zvišujejo tudi v Apaški dolini, a cena 3 evrov na kvadratni meter je za Avstrijce še vedno zelo ugodna.

Slovenski kmetje pravijo, da imajo severni sosedje tudi precej ugodnejše pogoje za financiranje nakupov, kot jih imajo sami. Za nakup zemljišč lahko pridobijo ugodna posojila, s skoraj ničnimi obrestnimi merami, pravijo dobro obveščeni. Od malo več kot 2000 hektarov kmetijskih zemljišč v Apaški dolini je po nekaterih ocenah že več kot desetina zemlje prešla v avstrijske roke.

Kmetije bi širili, a ne morejo

Domačin Martin Fras v Apaški dolini obdeluje 70 hektarov kmetijskih zemljišč. Ta zemlja je njegov vir preživetja. Kmetijo bi še širil, a kot številni drugi za to nima možnosti. Bojazen, da bodo domači kmetje ostali brez zemlje, je zato vse večja. Na to že več let opozarjajo s konkretnimi predlogi.

»Zavedati se moramo, da je intenzivnih kmetij veliko, prodajalci pa tudi seveda želijo za svoja zemljišča iztržiti vse več. Ko pride tako daleč, da se zemlja prodaja, je glavni faktor cena,« razloge za 'avstrijsko invazijo' opisuje predsednik Kmetijske zadruge Radgona Sašo Peček.

Čuti jezo slovenskih kmetov

Govorili smo z avstrijskim kmetom, ki ima na območju Apaške doline v lasti več zemljišč. Dejal nam je, da se noče javno izpostavljati, saj že zdaj čuti jezo slovenskih kmetov, ki menijo, da jim Avstrijci kradejo zemljo. Izpostavil je, da z njimi sodeluje in da se zaradi dobrih odnosov ne želi predstavljati v medijih. V pogovoru nam je zaupal, da se mu cena kmetijskih zemljišč v Apaški dolini zdi že visoka, saj je v nekaterih primerih skoraj enaka kot v Avstriji. Sogovornik nadaljnjih nakupov ne izključuje.

Članek je nastal v sodelovanju s časnikom Delo.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice