Študentska organizacija Slovenije ponovno opozarja na nezadostne ukrepe vlade, ko gre za področje študentske problematike. Zato so v organizaciji v državni zbor vložili predlog zakona za urejanje položaja študentov.

Ker so na Študentski organizaciji Slovenije prepričani, da so na področju visokošolske izobrazbe potrebne sistemske spremembe, so pripravili paket sprememb, ki bi študij mladim ponovno približale, ob tem pa državi omogočile dvig kompetenčnega potenciala.

»Ukrepi, ki jih je vlada Republike Slovenije v času epidemije covida-19 sprejemala za študente, so bili nezadostni. Mnoge mlade je epidemija porinila na rob preživetja, drastično pa se je poslabšalo tudi duševno stanje študentov,« opozarjajo v Študentski organizaciji Slovenije.

Pri tem dodajajo, da se je v zadnjem desetletju krčila štipendijska politika, zmanjšalo se je število podeljenih štipendij, nižja pa je tudi njihova povprečna višina. 

»Obenem so se zaradi šibko financiranega javnega visokega šolstva iz državnega proračuna, povečevali vpisni in drugi skriti stroški študija. Bivanje v študijskih središčih je postalo še dražje. Potrebne so sistemske spremembe, sicer bodo v prihajajočem desetletju študirali le tisti mladi, ki izhajajo iz dovolj premožnih družin,« poudarjajo v Študentski organizaciji Slovenije.

Štipendije bi zakon dvignil za 20 odstotkov

S predlogom zakona bi tako radi odpravili določene sistemske pomanjkljivosti, zaradi katerih so prizadete najranljivejše skupine študentov, ter nekatere varčevalne ukrepe, s katerimi so mladi v času varčevanja del bremen prevzeli nase.

Večina ukrepov iz predloga se tako nanaša na socialno najbolj občutljive skupine študentov.

Predlog zakona vključuje zakonske spremembe z različnih področij življenja mladih ter naslavlja sistemske pomanjkljivosti obstoječih ureditev. Poleg tega posega na različna področja, med drugim na področje štipendiranja, kjer zakon predvideva povečanje višine državnih štipendij za 20 odstotkov, poleg tega bi razširil možnost prejema štipendije na dodatna dva razreda.

Ko govorimo o področju štipendiranja, bi odpravil tudi starostno omejitev pri pridobitvi štipendije, poleg tega pa, kar je zelo pomembno za dijake ter študente iz socialno šibkejših družin, zakon bi izvzel dohodek iz študentskega dela ter kadrovskih štipendij do višine minimalne plače iz izračuna upravičenosti do socialnih transferjev oziroma javnih sredstev. 

Brezplačni prevozi ter olajšanje koriščenja študentske prehrana

Na področju subvencioniranega javnega potniškega prometa zakon predvideva brezplačne prevoze za dijake ter študente, na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pa ureditev možnosti zdravnika v kraju študija, saj imajo študenti, ki študirajo zunaj kraja stalnega prebivališča, pogosto težave z dostopom do primarnega zdravstva v kraju študija.

Predviden zakon prav tako ureja področje študentske prehrane. Tako predvideva zvišanje subvencije za prehrano na 2,92 evra, možnost koriščenja subvencionirane študentske prehrane tudi čez celotno poletje, podaljšanje časovnega intervala koriščenja do 22. ure ter omogočanje subvencionirane študentske prehrane prejemnikom invalidske pokojnine.

Za prepoved spolnega ter drugega nadlegovanja

Na področju bivanja bi zakon uredil oziroma izboljšal položaj študentov višješolskih programov, saj lahko ti po trenutni zakonodaji subvencionirano bivajo le v dijaških domovih.

Močno razdelano je tudi samo področje urejanja višjega ter visokega šolstva, tako zakon predvideva izboljšanje področja enake obravnave študentov ter prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju, z zakonom bi se prepovedalo zaračunavanje vpisnin, omogočilo dodatno študijsko leto za rojenega otroka, predvideva tudi ohranitev statusa študenta za študente višjih šol do konca študijskega leta, tudi če prej diplomirajo ter uvedbo digitalne študentske izkaznice.

Zadnje pobuda zakona ureja še področje dela, ki uvaja dodatek na delovno dobro tudi za čas opravljanja študentskega dela.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice