Vlada je danes potrdila seznam pomembnih naložb kot prilogo k interventnemu zakonu za zagon gospodarstva po epidemiji. Kateri podravski projekti so se znašli na spisku?

Z interventnim zakonom za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 namerava vlada hitreje izpeljati pomembne investicije, s čimer naj bi omilili negativne posledice epidemije na gospodarstvo. 

»Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije covid-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo na način, da se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti - trgovina, prevozništvo in tako dalje,« pojasnjuje vlada, ki upa, da se bo z zagonom investicij povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države. 

Na seznamu je 187 projektov v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. 

Kateri podravski projekti so na seznamu? 

Projekt in vrednost projekta: 

 • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Meže z Mislinjo / nad 5 milijonov evrov
 • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Ptujska Drava / nad 5 milijonov evrov
 • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Projekt Dravinja / nad 5 milijonov evrov
 • Drava – Natura 2000, reka za prihodnost, Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave / nad 5 milijonov evrov
 • Dopolnilni ukrepi - za projekt Meže z Mislinjo / nad 5 milijonov evrov
 • Dvosistemski daljnovod RTP Murska Sobota- RTP Mačkovci / nad 5 milijonov evrov
 • Dvosistemski daljnovod Lenart Radenci / nad 5 milijonov evrov
 • Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, prvi odsek Pince - Lendava, PCI interkonekcija z Madžarsko / nad 5 milijonov evrov
 • Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, drugi odsek Lendava - Ljutomer, PCI interkonekcija z Madžarsko / nad 5 milijonov evrov
 • Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, tretji odsek Ljutomer - Kidričevo, PCI interkonekcija z Madžarsko  / nad 25 milijonov evrov
 • Nadgradnja vozlišča Pragersko / nad 5 milijonov evrov
 • Nadgradnja proge Maribor- Šentilj / nad 5 milijonov evrov
 • Izvedba podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi št. 30 Zidani most–Šentilj–d.m. / nad 5 milijonov evrov
 • Nadgradnja železniških prog v območju urbanega vozlišča Maribor / nad 5 milijonov evrov
 • Obvoznica Kidričevo / nad 5 milijonov evrov
 • Obvoznica Maribor-zahod / nad 25 milijonov evrov
 • 1. etapa novogradnje Zahodne obvoznice MB od Lackove do Kardeljeve / nad 5 milijonov evrov
 • GC Ptuj – Markovci / nad 25 milijonov evrov
 • Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco; 2. faza, les + beton / nad 5 milijonov evrov
 • Gradnja najemnih stanovanj Maribor Novo Pobrežje / nad 25 milijonov evrov
 • Center Rotovž / nad 5 milijonov evrov
 • Zdravstveni dom Tezno / nad 5 milijonov evrov
 • Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor / nad 5 milijonov evrov
 • Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor / nad 5 milijonov evrov
 • Center za medgeneracijsko druženje - Dom starejših občanov Markovci / nad 5 milijonov evrov
 • Obnova športne dvorane Bistrica z izgradnjo plezalnega centra / nad 5 milijonov evrov
 • 3 (bazen) / nad 5 milijonov evrov
 • Zdraviliški Resort Terme Gaja / nad 5 milijonov evrov
 • Medobčinska logistično poslovna cona / nad 25 milijonov evrov
 • Posodobitev vojaškega kompleksa VGM Maribor / nad 5 milijonov evrov
 • Projekt Magne Steyr / nad 5 milijonov evrov

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice