Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ste zagotovo že vsi slišali. Le malokdo pa je v celoti seznanjen s tem, kaj nam ponuja, kaj krije in kako ga sploh skleniti. Več o tem boste izvedeli v nadaljevanju.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji krijeta obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se želite izogniti plačilu stroškov zdravstvenih storitev, zdravil in ortopedskih pripomočkov, potem morate imeti sklenjeni obe vrsti zavarovanj. 

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Vsi dobro vemo, da so stroški zdravstvenih storitev izjemno visoki. Zato jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne more kriti v celoti, ampak jih krije tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

Kolikšen del stroškov pokriva obvezno zavarovanje in koliko dopolnilno zavarovanje, je zelo različno. Giblje se med pet in 90 odstotkov, v povprečju pa velja, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije 70 odstotkov stroškov zdravstvenih storitev, preostalih 30 odstotkov pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Če povemo nekoliko bolj preprosto. Obisk pri vašem osebnem zdravniku bo brezplačen le, če boste imeli sklenjeno tako obvezno kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Komu je dopolnilno zdravstveno zavarovanje namenjeno?

Zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje so vsi državljani Republike Slovenije, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Dopolnilno zavarovanje je priporočljivo skleniti takoj, ko se zaposlite, ali ste izgubili status dijaka ali študenta in ob koncu študijskega leta po dopolnjenem 26. letu starosti.

Do plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so upravičeni le vojni veterani in osebe s posebnimi potrebami, medtem ko so otroci, dijaki in študenti do 26. leta starosti zavarovani kot družinski člani.

Kje skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Medtem ko vam prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec in vam zanje načeloma ni potrebno skrbeti, je z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem nekoliko drugače. 

Takoj, ko postanete zavezanec za dopolnilno zavarovanje, ga morate sami skleniti pri eni izmed zavarovalnic.

V Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje tri zavarovalnice:

  • Vzajemna, 
  • Triglav,
  • Generali. 

Pri kateri zavarovalnici ga boste sklenili, je popolnoma vaša odločitev, omenimo pa naj, da je višina premija skorajda identična pri vseh treh zavarovalnicah, saj vam lahko ponudijo največ tri odstotke zakonsko določenega popusta.

Za sklenitev zavarovanja lahko obiščete katerokoli od omenjenih zavarovalnic. Ker pa je oseben obisk zavarovalnic za mnoge preveč zamuden, se lahko odločite za sklenitev preko spleta, ki vam prihrani veliko časa in skrbi.

Kako najhitreje skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Sklepanje dopolnilnega zavarovanja preko spleta velja za enega najpreprostejših in najbolj enostavnih načinov sklepanja te oblike zavarovanja. 

Če poiščete izbranega ponudnika sklepanja on-line dopolnilnih zavarovanj, potem vam je na enem mestu na voljo ponudba vseh treh zavarovalnic.

Ne glede na to, za katero zavarovalnico se boste odločili, pa je postopek sklenitve dopolnilnega zavarovanja zelo preprost in poteka zgolj v štirih korakih:

1. Oddaja naročila

Na spletni strani izbranega ponudnika dopolnilnih zavarovanj najprej izberete zavarovalnico pri kateri želite skleniti dopolnilno zavarovanje. Odpre se vam elektronski obrazec, v katerega morate vpisati svoj ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, številko kartice zdravstvenega zavarovanja, davčno številko, kontaktne podatke in način plačila (mesečno, četrtletno, polletno, letno; direktna bremenitev ali položnica).

2. Prejem povezave do podpisa dokumentov

Po oddanem elektronskem obrazcu boste na vaš elektronski naslov ali na SMS prejeli povezavo za podpis dokumentov. Kliknete na povezavo in sledite vsem navodilom. Pred podpisom dokumentov ne pozabite skrbno prebrati police dopolnilnega zavarovanja.

3. Podpis dokumentov s pomočjo SMS kode

Podpisovanje prejetih dokumentov poteka s pomočjo »oddaljenega podpisa« in za to ne potrebujete nobenega digitalnega podpisa. Istočasno z vsemi dokumenti, boste na mobilni telefon prejeli SMS kodo, ki jo uporabite za podpis dokumentov, s tem pa potrdite tudi sklenitev dopolnilnega zavarovanja.

4. Zavarovanje je urejeno

Na vaš elektronski naslov boste prejeli polico dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Lahko si jo shranite nekje na računalniku ali pa si jo natisnete in shranite med ostale pomembne dokumente.

Po tem, ko postanete zavezanec za obvezno zavarovanje, je priporočeno, da uredite v roku 30 dni tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da ne zapadete v trimesečno čakalno dobo.

Danes se večina ljudi odloča za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kar preko spleta. Izkazalo se je, da je to najhitrejši način, ki prihrani ogromno skrbi in časa. Prepričajte se sami!

Starejše novice