Danilo Steyer se je že kot študent pričel ukvarjati z vinarstvom. Na začetku je svoja vina prodajal od gostilne do gostilne, nekateri pa so mu rekli, da bi lažje prodajal traktorje kot vino.

Butično vinarstvo, ki je dolgo bilo pri nas relativno slabo zastopano, je v zadnjih desetletjih dobilo končno zagon tudi na vzhodu Slovenije. Eno izmed bolj znanih vinarskih imen je zagotovo Steyer iz vasi Plitvica pri Apačah. Njihova vina prodajajo po vsem svetu, od Kitajske in Japonske do Združenih držav Amerike, še vedno pa je zanje najbolj pomemben domači trg.

Vajeti kmetije prevzel z 22 leti

Zgodba vinogradniško-vinarskega posestva Steyer sega v leto 1992, ko se je Danilo Steyer, takrat še kot mlad študent biotehniške fakultete v Ljubljani, lotil pridelave vina. Danilu so starši takrat predali v upravljanje kmetijo in premoženje, kar je bilo v tukajšnjih krajih prava redkost. Običajno namreč starejše generacije svojim naslednikom precej pozno predajo kmetije v upravljanje, sam pa se poheca, da bi sedaj, ko gre sam proti Abrahamu, bil že počasi čas, da vinarstvo preda svojim otrokom.

"Naša zgodba govori o kovačih, poljedelcih in živinorejcih in sedaj o vinarjih. Moj dedek je začel kovaško obrt leta 1934, moji starši so se ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo, jaz pa sem začel z vinarstvom", pojasni svojo družinsko zgodbo Danilo Steyer.

Danilo je skupaj s svojo ženo, ki jo je spoznal med študijem na biotehniški fakulteti, zastavil vizijo in cilje svoje vinske kleti. Zaslužek in prihranke je vložil v nakup zemlje ter zasadil prve trse in pridelal prvo vino. Zaradi podnebja in strukture tal na področju vinogradov se je odločil, da bo največ pozornosti posvetil dišečemu tramincu.

Rekli so mi, da bi lažje prodajal traktorje

Njihovi začetki so bili težki, se spominja Danilo. Prve flaše svojega vina je hranil kar v študentski sobi, saj jih je v prostem času med študijem ponujal gostincem v Ljubljani. Takrat so mu nekateri gostinci celo rekli, da bi s svojim priimkom lažje prodajal traktorje, kot vina, se z nasmehom spominja Steyer. Pri tem so seveda imeli v mislih avstrijsko znamko traktorjev Steyr.

Stavijo na inteligenco narave

Nekaj več kot 20 let poznaje se vinogradi vinarstva Steyer raztezajo na več kot 20 hektarjih zemljišča, njihov paradni konj pa je ravno dišeči traminec. Pri vinogradništvu stavijo na inteligenco narave. Jo spoštujejo in se od nje učijo, pravi Steyer. Njihova pridelava vina je tako zelo povezana z naravnimi procesi in naravi prijazna, tako pri samem obdelovanju vinske trte, kot tudi pri kasnejši predelavi v vino. Le tako lahko svojim kupcem ponudijo nekaj najboljšega, kar narava ponuja.

Z novim objektom uresničili svoje sanje

Sprva so veliko časa in sredstev vlagali v nakup zemljišč za vinograde ter zasaditev vinske trte, zato jim je zmanjkovalo sredstev za posodobitev vinske kleti. Njihove sanje o novi in sodobni vinski kleti so se uresničile leta 2015, ko so, tudi s pomočjo evropskih sredstev, zgradili nov poslovni vinogradniško-vinarski objekt. V njem imajo, poleg vinske kleti, tudi prodajalno vina ter večji gostinsko-prireditveni prostor, v katerem prirejajo degustacije vin, slikarske razstave ter razne druge družabne dogodke. 

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice