Slika je simbolična (foto: Bobo).
Policijski in vojaški sindikati ogorčeni napovedujejo stavko in protest.

Policijski in vojaški sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade, ki je na stebrnih pogajanjih v ponedeljek nekaterim primerljivim poklicnim skupinam ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem. 

Če jim ne bo prisluhnila, vzporedno s policijsko stavko napovedujejo tudi protestni shod vojakov.

Zaradi nesprejemljivega ravnanja vladnih pogajalcev so se danes sestali člani organov reprezentativnih sindikatov v policiji, ki so jim vodje sindikatov predstavili nesprejemljive predloge vlade in hkrati predlagali ostre ukrepe za dosego ustreznega vrednotenja njihovega dela.

Ne glede na vladno stališče, da so pogajanja v t. i. drugem plačnem stebru zaključena, sindikati v policiji in vojski vztrajajo pri nadaljevanju pogajanj, dokler delovna mesta policistov, vojakov in strokovno-tehničnih delavcev, ki nudijo podporo pri izvajanju varnostnih in obrambnih nalog, ne bodo pravično ovrednotena.

Ravnanje vlade na  pogajanjih označili kot nesprejemljivo in ponižujočo

Vlada po njihovem mnenju z neodgovornim in nespoštljivim ravnanjem do ključnih stebrov varnosti države in državljanov grobo spodkopava stabilnost in varnost Slovenije, posledično pa tudi varnost drugih držav članic Evropske unije.

»Če ne bo nemudoma spremenila svojega odnosa do poklicnih skupin, ki delujemo na varnostno-obrambnem področju, bomo o tej nesprejemljivi situaciji obvestili tudi pristojne institucije Evropske unije ter uporabili vse razpoložljive ukrepe za zaščito naših pravic in dostojanstva,« so v današnji skupni izjavi za javnost zapisali predstavniki sindikatov.

Kot so dodali, je njihova dolžnost, da zaščitijo integriteto in vrednost svojega dela ter zagotavljanje visoke stopnje varnosti vseh prebivalcev Slovenije, s tem pa tudi prebivalcev Evropske unije, kar pa po njihovem mnenju za vlado ni mogoče trditi.

Predstavniki Policijskega sindikata Slovenije, Sindikata policistov Slovenije, Sindikata ministrstva za obrambo, Sindikata vojakov Slovenije, Sindikata varnosti, obrambe, zaščite in družine ter Sindikata pilotov ministrstva za obrambo so v skupni izjavi za javnost ravnanje vladne strani na ponedeljkovih pogajanjih označili kot nesprejemljivo in ponižujočo.

To po njihovem mnenju jasno kaže, da vlada namenoma krši veljavna pravila in kriterije, ki veljajo za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede, ter popolnoma zanemarja zahtevnost, odgovornost ter prepovedi in omejitve, ki izhajajo iz dela policistov in vojakov ter delno tudi iz dela strokovno-tehničnega kadra in jih tako želi povsem razvrednotiti v primerjavi z ostalimi poklici in poklicnimi skupinami v javnem sektorju.

»Namesto pravične, pravne in strokovne obravnave, kar je temelj pravne države, smo priča podlim političnim interesom, ki uničujejo motivacijo in integriteto naših varuhov reda in stopnjo varnosti - vse to pa ima znake protipravnega ravnanja vlade,« so zapisali v izjavi za javnost. 

Vladi očitajo, da v času zaostrenih varnostnih razmer s svojo neodgovorno in zavržno politiko ignorira policiste in vojake, ki so ključni subjekt na področju notranje varnosti in obrambe države, to pa po njihovem mnenju neposredno prispeva k ogrožanju varnosti države.

V tej luči predstavnike sindikatov ne čudi, da smo v Sloveniji vse pogosteje priča ustanavljanju t. i. vaških straž in drugih skupin, ki želijo nezakonito prevzemati naloge policije. Pričakovati je, da bomo zaradi takšnega odnosa lahko kmalu soočeni še z neobvladovanjem migracij, povečanjem števila kaznivih dejanj in vse manjšo operativnostjo policijskih in vojaških enot, so zapisali predstavniki sindikatov. 

Ocenjujejo tudi, da bo zaradi razmer prišlo do dodatnega odliva kadrov.

Starejše novice