Slika je simbolična.
Kaj je pokazala Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog za leto 2022?

Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog za leto 2022, opravljena z analizo odpadnih voda, je pokazala, da je med vključenimi osmimi slovenskimi mesti najvišja uporaba kokaina, ekstazija in metamfetamina v Ljubljani, amfetamina v Velenju, THC pa v Kopru.

Trend porabe kokaina narašča v Mariboru, Domžalah in Kamniku ter Novem mestu.

Rezultate mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih drog SCORE 2022, v katero je bila že šestič vključena tudi Slovenija, je objavil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami.

Lani je v monitoringu sodelovalo 118 mest s prispevnimi območji 132 čistilnih naprav, v analize pa je bilo vključenih 41 laboratorijev, vključno z laboratorijem skupine za organsko analizo Odseka za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan pod vodstvom Ester Heath.

Skupina Instituta Jožefa Stefana se je mreži pridružila leta 2017 z analizo odpadnih vod s čistilne naprave Ljubljana.

Leto za tem so poleg Ljubljane vključili tudi čistilne naprave Domžale-Kamnik in Maribor, v letu 2019 Koper, Novo mesto in Velenje, v letu 2022 pa se je pridružil tudi Kranj.

Glede na povprečne masne obremenitve biomarkerjev nedovoljenih drog se nobeno izmed slovenskih mest lani ni uvrstilo med 20 najvišje uvrščenih mest, ki so vključene v raziskavo, so sporočili iz Instituta.

Kakšni so rezultati?

Najvišje vsebnosti biomarkerjev za kokain, ekstazi in metamfetamin na 1000 prebivalcev so raziskovalci Instituta določili v Ljubljani, najvišje vsebnosti amfetamina pa v Velenju.

Največje vsebnosti biomarkerja za kanabis oz. THC so določili v Kopru, tesno mu sledi Ljubljana.

Tokrat je Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami v raziskavo uvrstil tudi disociativni anestetik.

Izmed 15 mest, ki so poročala o vsebnosti ketamina, se je Ljubljana uvrstila na peto mesto, v ostalih slovenskih mestih pa ta ni bil določen nad mejo detekcije.

»Če podatke o masnih pretokih biomarkerjev nedovoljenih drog preračunamo na uporabo, sta med preučevanimi drogami najbolj razširjena kokain in kanabis oziroma THC, slednji pa pričakovano prednjači po številu odmerkov,« so navedli pri Institutu.

Rezultati so ponovno pokazali, da je časovni trend uporabe drog specifičen za posamezno mesto, so ocenili.

Za napoved časovnih trendov uporabe preučevanih prepovedanih drog je po SCORE priporočilih potrebno vsaj pet zaporednih letnih meritev.

Ljubljana je bila v letu 2022 v SCORE vključena že šesto zaporedno leto, čistilni napravi Maribor in Domžale-Kamnik pa peto.

»Rezultati nakazujejo, da je z redkimi izjemami v opazovanem šestletnem obdobju uporaba drog v vključenih mestih konstantna. Izjeme kažejo, da trend porabe kokaina narašča v Mariboru, Domžale-Kamnik in Novem mestu,« so zapisali pri Institutu.

Glede na mednarodno raziskavo podatki za lani kažejo, da je najvišje uvrščeno evropsko mesto po uporabi kokaina Antwerpen (čistilna naprava Antwerp Zuid), sledijo Tarragona, Amsterdam, Bruselj in Zürich.

Kako ocenjujejo uporabo prepovedanih drog v določenem območju?

Epidemiologija odpadnih voda je po pojasnilih Instituta Jožefa Stefana pristop, s katerim ocenjujejo uporabo drog v ciljni populaciji.

Temelji na kemijski analizi neprečiščene odpadne vode na vsebnost posameznih drog ali njihovih presnovnih produktov, t.i. biomarkerjev.

Na osnovi teh podatkov lahko z upoštevanjem osnovnih parametrov delovanja čistilne naprave ocenijo uporabo prepovedanih drog v populaciji z območja, ki je priključeno na določeno čistilno napravo.

Komentarji (1)

Mičan (ni preverjeno)

Kretenski naslov! V prvi osebi množine..!?
Trdim da velika večina Slovencev še vedno ne posega po trdih drogah.

Starejše novice