Foto: Bobo
Med vožnjo po vzhodni ljubljanski obvoznici pogled zlahka uide na gradbena dela v Dobrunjah.

Gradnja novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana potekajo od lanskega oktobra, novogradnja pa bo namenjena reševanju dolgoletne prostorske stiske zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani.

Zavod bo, tako ministrstvo za pravosodje, dobil »funkcionalne, sodobne, varne in energetsko učinkovite prostore«.

Območje okrog zapora bo varovano.

Korenine 73 milijonov evrov vrednega projekta segajo v leto 2015; štiri leta pozneje je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel podrobni občinski prostorski načrt, ministrstvo za pravosodje pa je avgusta lani podpisalo pogodbo s konzorcijem podjetij CGP, Kolektor Koling in Pomgrad.

Gradnja novega moškega zapora bo predvidoma zaključena v letu 2025. Potekala naj bi v okviru zastavljenih rokov.

Kapacitete novega zapora bodo omogočale prestajanje kazni za 388 oseb, poleg bivalnih prostorov pa bo zapor imel tudi bolniške sobe, prostore za izvajanje obiskov z družino in daljših obiskov svojcev z zaprtimi osebami, zunanje površine za gibanje in rekreacijo, prostore za skupinsko delo, delovno terapijo prostočasne dejavnosti, usposabljanje in izobraževanje. V zaporu bodo tudi prostori, primerni za gibalno ovirane osebe.

Območje okrog zapora bo varovano.

Starejše novice