Na priljubljeni sprehajalni poti med ptujskim parkom in Ranco do markovškega jeza poteka krona Ptujskega jezera. Bo kmalu urejena?

Na priljubljeni sprehajalni poti, ki uradno sicer to ni, je rampa, ki omejuje dostop. Takrat samostojni svetnik, zdaj del Liste Andreja Čuša, Milan Klemenc je lanskega marca podal pobudo za odstranitev rampe, ki je postavljena na sprehajalni poti med ptujskim parkom in Ranco. 

»Podajam pobudo, da se na Ranci pri koncu parka, kjer se prične nabrežina in je postavljena rampa, takoj uredi pristop in omogoči prehod gibalno oviranim osebam na invalidskih vozičkih, saj jim je dostop zaradi nerazumljivo postavljene rampe onemogočen, kar povzroča invalidom nepremostljivo oviro,« je takrat zapisal. 

Krona jezera ni javna pot

V Dravskih elektrarnah Maribor so takrat odgovorili, da krona energetskega objekta, torej Ptujskega jezera, ni javna pot. 

Takrat so pojasnili, da so zapornice postavljene z namenom, da se prepreči uporaba servisne poti. 

Občini si želita, da pot postane sprehajalna

Pot torej uradno ni sprehajalna pot, a kljub temu jo mnogo ljudi uporablja prav za prijetne sprehode ob vodi. Klemenc je tako konec lanskega leta podal še eno pobudo. 

Predlagal je, da se ptujska občina dogovori z Dravskimi elektrarnami o odprtju sprehajalne poti na kroni nasipa Ptujskega jezera. Tako bi lahko poskrbeli tudi za varnost ljudi. 

Že lanskega marca so dravske elektrarne za Ptujinfo pojasnile, da je za prekategorizacijo namembnosti potreben dogovor med državo, ki je lastnica vodne infrastrukture, Dravskimi elektrarnami Maribor, ki so nosilec koncesije in lokalnimi skupnostmi. 

S ptujske občine so svetniku odgovorili, da želijo z občino Markovci pot urediti kot sprehajalno in rekreacijsko pot, namenjeno splošni rabi, zato je predlog ureditve vključen v postopek izdelave sprememb in dopolnitev medobčinskega lokacijskega načrta za del območja Ptujskega jezera. 

Postopek je trenutno v fazi analiziranja pridobljenih smernic za pripravo medobčinskega lokacijskega načrta za to območje. 

Starejše novice