Foto: Mestna občina Ptuj
Ptujska občina je nedavno objavila razpis za dražbo petih zazidljivih parcel, katerih izklicne cene so se gibale med 36 in 39 tisoč evri. Ker niso našle lastnika, je občina objavila nov razpis in malenkost znižala cene.

Mestna občina Ptuj je na dražbo postavila pet nepozidanih stavbnih zemljišč na Ptuju. Nahajajo se na območju stanovanjskih površin ter v enoti urejanja prostora Breg - Turnišče.

Dražba bi morala potekati 9. novembra, a ni bila vplačana nobena varščina. Dražba se zato ni izvedla. 

Ponovitev dražbe z nižjimi izklicnimi cenami 

Vseh pet zemljišč je zdaj ponovno na dražbi. Zemljišča so delno komunalno urejena, komunalna infrastruktura poteka po novozgrajeni gramozirani dostopni cesti.

  • Prva je parcela 3503/2, v izmeri 670 kvadratnih metrov, po izklicni ceni 26.800 evrov.  
  • Druga parcela 3503/3 je v izmeri 685 kvadratnih metrov in se prodaja po izklicni ceni 27.400 evrov. 
  • Tretja parcela je nekoliko večja 3503/5, v izmeri 700 kvadratnih metrov in po izklicni ceni - 28.000 evrov. 
  • Četrta parcela je 3503/6, v izmeri 670 kvadratnih metrov, po izklicni ceni 26.800 evrov. 
  • Zadnja parcela na javni dražbi je 3503/7, v izmeri 677 kvadratnih metrov ter po izklicni ceni 27.080 evrov.

Prostora za 19 stanovanjskih hiš

Območje, ki je na dražbi, je namenjeno gradnji samostojnih eno ali dvostanovanjskih družinskih hiš z mirnimi spremljajočimi dejavnostmi kot dopolnilnimi dejavnostmi v stanovanjskih zgradbah. Celotno območje je velikosti 2,09 hektarjev, na njem je možno izgraditi skupno 19 stanovanjskih hiš. 

Hiše bodo postavljene vzporedno s cesto, zato je načrtovan dostop in dovoz iz Selske ceste preko Ulice Šercerjeve brigade. 

Pred vsakim objektom je predvidena utrjena površina, ki je namenjena ureditvi dveh parkirnih mest - odkritih ali s pokrito nadstrešnico. Parkirna mesta pa se lahko uredijo tudi v kletni, pritlični etaži objekta ali v samostoječi garaži. 

Ko bodo na parcelah zgrajeni stanovanjski objekti in nameščeni priključki, pa bodo uredili tudi asfalt in javno razsvetljavo.

Dražbe bodo v začetku januarja

Rok za vplačilo varščine je 3. januar.

Javne dražbe bodo v četrtek, 6. januarja, v veliki sejni sobi 8 v Mestni občini Ptuj, na Mestnem trgu 1. 

Vsaka parcela se bo dražila posebej. Dražba za prvo se bo pričela ob 9.00, za drugo ob 10.00, za tretjo ob 11.00, za četrto ob 13.00 in za peto ob 14.00.

Starejše novice