Slika je simbolična.
Preverili smo, ali bo zaposlene v štajerskih podjetjih letos obiskal poslovni Božiček. Razkrivamo, kolikšne zneske bodo prejeli v posameznih podjetjih in kje nagrad ne bodo izplačevali.

Pred božično-novoletnimi prazniki je vedno aktualno vprašanje, ali bodo podjetja izplačala božičnice ali nagrade iz uspešnosti poslovanja.

Pri štajerskih podjetjih smo se pozanimali, ali bodo svoje zaposlene nagradili z božičnicami, trinajsto plačo ali letnimi nagradami ter, seveda, ali bo višina nagrade spremenjena glede na prejšnja leta.

Nekatera podjetja so svoje zaposlene že razveselila z odločitvijo o izplačilu božičnic ali nagrad, spet druga o nagrajevanju (menda) še niso sprejela odločitve.

Podjetje Lumar z najboljšo prodajo v zgodovini podjetja

V podjetju Lumar bodo tudi v letošnjem letu izplačali nagrado v obliki dela plače za poslovno uspešnost.

»Višine nagrade še ne moremo razkriti, saj jo želimo najprej sporočiti svojim zaposlenim,« so zapisali za Mariborinfo in dodali, da bodo nagrado izplačali v začetku meseca januarja 2022.

»V letošnjem letu beležimo izredno dobro prodajo, ki bo najboljša v zgodovini delovanja podjetja. Zato smo že tekom leta in bomo tudi v prihodnje dodatno zaposlovali,« še dodajajo.

Dravske elektrarne Maribor zaposlenim nagrado za poslovno uspešnost

V družbi Dravske elektrarne Maribor so za Mariborinfo razkrili, da v decembru načrtujejo izplačilo poslovne uspešnosti v višini dobrih 1000 evrov bruto na zaposlenega.

»Korona kriza na proizvodnjo električne energije ni imela vpliva. Ves čas trajanja omenjenih razmer smo upoštevali priporočila pristojnih institucij in dodali še nekatera svoja, saj se vedno zavedamo odgovornosti, ki jo z dejavnostjo, ki jo opravljamo, imamo do družbe kot celote,« so še dodali. 

Energetika Maribor zaposlenih ne bo nagradila 

Energetika Maribor letos zaposlenim ne bo izplačala 13. plače oziroma božičnice.

»Razlogi za to so v slabšem poslovanju od načrtovanega, ki je posledica energetske krize zaradi nenormalnega in nepričakovanega dviga cene zemeljskega plina in električne energije v zadnjih mesecih,« so dejali za Mariborinfo.

Posledica tega je bilo zvišanje cene toplote za ogrevanje in negativno poslovanje podjetja, ki celotnega dviga cen energentov ni preneslo v končno ceno toplote za odjemalce. Dodajajo, da sama koronakriza doslej še ni imela kakšnih pomembnih vplivov na poslovanje.

Mariborski vodovod odločitve še ni sprejel 

V Mariborskem vodovodu so na vprašanja Mariborinfo odgovorili, da »odločitev o izplačilu božičnice še ni bila sprejeta in bo sprejeta v začetku decembra. 

Koronakriza je na poslovanje vplivala tako, da so bili prostori družbe nekaj časa zaprti za stranke, ki so jih medtem obravnavali na daljavo, zaznali pa so tudi nekaj obolelih sodelavcev, a v tolikšnem številu, da to ni imelo bistvenega vpliva na poslovanje.

Tudi Marprom se o izplačilu božičnice še ni izjasnil 

»Odločitev, ali bo podjetje ob koncu leta zaposlenim izplačalo božičnico, trenutno še ni sprejeta,« so dejali za Mariborinfo.

Na poslovanje Marproma je tudi letos vplival pojav novega koronavirusa, saj so različni omejitveni ukrepi imeli za posledico zmanjšanje števila potnikov na mestnih avtobusih in obiskovalcev na Pohorju. 

Zaposleni na Nigradu se lahko obrišejo pod nosom

Nigrad svojim zaposlenim letos ne bo izplačal božičnice.

Kot pravijo, se vpliv koronakrize na poslovanje med drugim kaže v povečanem odstotku bolniških odsotnosti v primerjavi s preteklim letom, prav tako pa tudi v podražitvah materialov in energentov v 2021 glede na pridobljene pogodbe v 2020.

Brez božičnice tudi zaposleni v Pogrebnem podjetju Maribor

Tudi v Pogrebnem podjetju Maribor izplačilo božičnice letos ni predvideno.

Za Mariborinfo so povedali, da so v času koronakrize morali zaradi specifičnosti pogrebne in pokopališke dejavnosti upoštevati posebna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in temu nenehno prilagajati protokole delovanja. 

Dodajajo, da so več čas skrbeli za ažurno osveščanje ljudi preko spletne strani, z brošurami ali preko medijev. Posebno pozornost so posvečali tudi zaščitnim ukrepom za preprečevanje širjenja virusa med zaposlenimi, ki so pri delu v vsakodnevnem stiku z okuženimi pokojniki in njihovimi svojci.

Na Snagi še brez končne odločitve

Formalna odločitev o izplačilu božičnice v podjetju Snaga še ni bila sprejeta, se pa vodstvo usklajuje z reprezentativnim sindikatom v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo.

Družba sicer vpliva koronakrize na izplačilo ne zaznava, saj na samo poslovanje doslej ni imela večjega vpliva. 

Se pa v družbi dnevno soočajo s pomanjkanjem kadra, kar je glede na dejavnost, ki jo izvajajo, precejšen izziv za ustrezno organizacijo delovnih procesov.

V Zavarovalnici Sava dogovora še ni, kaj pa v Novi KBM? 

»V Zavarovalnici Sava v tem trenutku še nismo odločali o izplačilu in višini izplačila poslovne uspešnosti,« so povedali za Mariborinfo.

Nova KBM namerava tudi letos nagraditi svoje zaposlene, vendar višina izplačila še ni določena.

»Vodstvo banke običajno o tem odloča konec meseca novembra. Takrat je namreč že mogoče realno oceniti letno poslovanje banke,« pojasnjujejo. 

Pošta Slovenije: Izplačilo zaposlenim bo višje kot prejšnja leta

Vprašanja smo naslovili tudi na Pošto Slovenije, kjer odgovarjajo, da bodo zaposleni v decembru prejeli izplačilo poslovne uspešnosti.

»Za ta namen imamo planiranih 4,2 milijona evrov, izplačilo zaposlenim pa bo višje, kot je bilo pretekla leta,« so navedli. 

Dodajajo, da je epidemija močno pospešila rast paketnih pošiljk, potrošniki sedaj veliko več nakupujejo prek spleta.

»Zaradi tega je tudi promet s paketnimi pošiljkami bistveno višji, kar je vplivalo tudi na višje izplačilo poslovne uspešnosti v letošnjem letu,« pravijo. 

Lani so zaradi omejitev trgovinske dejavnosti in selitve na spletne platforme beležili več kot 40-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom. Ob koncu leta pa je bil v najbolj obremenjenih dneh obseg paketnih pošiljk tudi podvojen.

»Predvidevamo, da bomo letos ob koncu leta beležili podobno rast kot lani oziroma še nekoliko višjo,« dodajajo. 

Ob tem poudarjajo, da je v prvih devetih mesecih letošnjega leta Skupina Pošta Slovenije presegla načrtovane rezultate za to obdobje. 

Podjetje AJM povečalo prodajo in proizvodnjo

Izplačilo božičnice načrtujejo tudi v podjetju AJM. »Načrtujemo, da bo višina božičnice primerljiva z izplačilom v lanskem letu,« so povedali za Mariborinfo.

Kot pravijo, so zaostrene zdravstvene razmere vplivale na poslovanje, »vendar smo z osveščanjem zaposlenih in ukrepi uspeli omejiti okuženost zaposlenih na normalno raven, tako da smo poslovali skoraj nemoteno.«

»Prav tako smo zaznali težave v dobaviteljski verigi na eni strani zaradi povečanja cen surovin, na drugi pa podaljševanja dobavnih rokov, še pojasnjujejo.

Kljub vsemu so z razvojem novih izdelkov in digitalizacijo procesov uspeli v letu 2021 povečati proizvodnjo in prodajo za več kot deset odstotkov. »Tako si na osnovi teh rezultatov tudi obetamo uspešen zaključek poslovnega leta,« so zaključili. 

V podjetju Henkel božičnico že izplačali

V podjetju Henkel so zaposleni božičnico že prejeli. »Naše podjetje se je tudi letos - tako kot vsako leto - odločilo, da bo trud in zagnanost zaposlenih nagradilo z izplačilom 13. plače,« so povedali za Mariborinfo.  

Dodajajo, da so 13. plačo prejeli ob plači za mesec oktober, znašala pa je 50 odstotkov povprečne bruto plače v Sloveniji. 

V Magni podatkov o božičnici ne razkrivajo, Impol še brez odločitve

V družbi Magna Steyr so na naša vprašanja odgovorili, da podatkov o prihodkih zaposlenih v družbi ne razkrivajo. 

V podjetju Impol odločitve še niso sprejeli. Kot pravijo, bo o delitvi denarnih nagrad odločal upravni odbor skupine Impol, kar bo predvidoma dorečeno do 17. decembra. 

Kako je v Perutnini Ptuj?

Perutnina Ptuj bo letos zaposlenim izplačala del plače iz naslova poslovne uspešnosti, in sicer bo izplačilo izvedeno v decembru. 

»Odločitev o višini še ni bila sprejeta in bo sprejeta v dialogu s sindikatom družbe,« so pojasnili. 

Talum: Za napoved izplačila je še prezgodaj

Tudi v podjetju Talum odločitve o izplačilu božičnice še niso dokončno sprejeli.

»Ta trenutek je glede na izredno dinamično dogajanje na trgih prezgodaj napovedovati izplačila za poslovno uspešnost,« so razložili. 

V Javnih službah Ptuj o božičnici še niso razmišljali 

»O božičnici nismo razmišljali, saj so okoliščine zaenkrat še preveč negotove in je finančni zaključek leta težko napovedati,« so na naša vprašanja odgovorili v Javnih službah Ptuj. 

Dodajajo, da so spremembe pri navadah in načinu življenja ljudi vplivale na poslovanje skoraj celotnega podjetja. V času koronakrize so zato poskušali prilagoditi poslovanje z namenom omilitve posledic.

V Boxmarku koronakriza ni vplivala na izplačilo božičnice

Zaposleni v Boxmarku bodo letos prejeli božičnico. Kot je pojasnil Marjan Trobiš, direktor podjetja, bo vsak zaposlen dobil 250 evrov nagrade. 

Pojasnjujejo, da so imeli glede na situacijo na avtomobilskem trgu zaradi pomanjkanja določenih sestavnih delov s strani ostalih dobaviteljev pri sami izdobavi komponent velike težave. 

»V celotnem letu 2021 smo bili prisiljeni prilagoditi našo proizvodno zmogljivost,« je povedal direktor in dodal: »Pod črto to pomeni, da smo pričakovano proizvodnjo v letu 2021 za dobrih 20 odstotkov zmanjšali.« A se je po drugi strani povečalo povpraševanje na področju letalske industrije.

V Telekomu Slovenije z božičnico, 13. plača še pod vprašajem

»Skladno s kolektivno pogodbo bomo izplačali božičnico, pri tem pa njena natančna višina še ni znana,« odgovarjajo v podjetju Telekom Slovenije

Dodali so, da je morebitno izplačilo plače za poslovno uspešno uspešnost, torej 13. plača, vezano na dosežene poslovne rezultate. Več niso razkrili.

V Petrolu božičnica bo, v Darsu odločitve še niso sprejeli

Iz podjetja Petrol so na naša novinarska vprašanja odgovorili precej skopo. Zapisali so le, da bo »Petrol, tako kot vsako leto, izplačal božičnico za zaposlene, znesek pa še ni določen«.

Iz Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji so sporočili, da za zdaj v zvezi z morebinim izplačilom božičnice in/ali 13. plače še ni bila sprejeta nobena odločitev. 

»Pogovori s socialnimi partnerji še potekajo, odločitev bi bila lahko sprejeta predvidoma najpozneje do božično-novoletnih praznikov,« so še sporočili iz družbe za avtoceste. 

Vprašanja o izplačilu božičnice smo naslovili tudi na Elektro Maribor, Mariborsko livarno Maribor, Ilkos, Intero in Komunalno podjetje Ptuj, vendar s strani teh podjetih nismo prejeli odgovora.

Komentarji (2)

asdasd (ni preverjeno)

Božičnice in 13. plače: To kapitalistično razvado je potrebno prepovedati !

Meri (ni preverjeno)

Pošta Slovenije kar vztrajno draži znamke za voščilnice; pred enim mesecem je bila cena znamke za voščilnico ŽE 0,74 EUR; danes je cena znamke za voščilnico ŽE 0,78 EUR; upam, da bodo tudi poštarji prejeli v mesecu decembru 2021 Božičnico!!!

Starejše novice