Foto: Direkcija Republike Slovenje za infrastrukturo
Za namen uvedbe daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne železniške infrastrukture, urejanje izvennivojskih dostopov na perone tudi na Štajerskem.

Direkcija Republike Slovenje za infrastrukturo ureja izvennivojske dostope na perone na progah med Ljubljano in Mariborom za uvedbo daljinskega vodenja prometa.

S tem želijo zagotoviti višjo stopnjo varnosti, nadgradnjo oziroma novogradnjo varnostnih naprav, povečanje funkcionalnosti signalnovarnostnih naprav, optimizacijo oziroma rekonstrukcijo postaj ter izvedbo izvennivojskih dostopov na železniških postajah.

V sklopu tega so na številnih železniških postajah med Ljubljano in Mariborom potekala različna dela.

  • gradnja izvennivojskih dostopov na perone na postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače ter na postajališču Štore,
  • optimizacija oziroma rekonstrukcija tirov na postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače (delna ali celovita prilagoditev tirne sheme),
  • ukinitev nivojskega križanja ceste z železnico na postajališču Štore.

Direkcija je zaključila z ureditvijo železniške postaje Rače, ki jo bo jutri obiskal tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh.

Dela potekala eno leto

Projekt ureditve železniške postaje Rače je del projekta uvedbe daljinskega vodenja prometa. 

Glavnina gradbenih del, ki so potekala od lanskega februarja, je bila zaključena meseca februarja letos.

Celotna vrednost projekta znaša 4,9 milijona evrov, od tega je Evropska unija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope prispevala 1,85 milijona evrov.

Foto: Direkcija Republike Slovenje za infrastrukturo

V okviru projekta je bila izvedena:

  • gradnja novega 22,32 metra dolgega podhoda z dvema dvigaloma in stopnišči,
  • gradnja dveh novih bočnih peronov skupne dolžine 160 z nadstrešnico, zavetiščem ter urbano in informacijsko opremo,
  • za lažji dostop do postajnega poslopja in peronov so bile urejene dostopne poti od obstoječega parkirišča,
  • gradnja nove klančine za invalide,
  • ureditev dveh parkirnih mest za invalidne osebe,
  • obnova postajnih tirov v dolžini 60 metrov,
  • prilagoditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter vozne mreže.
Foto: Direkcija Republike Slovenje za infrastrukturo

Starejše novice