Danes se za osnovnošolce in dijake pričenja novo šolsko leto. Za zagotavljanje prometne varnosti bodo na Ptuju skrbeli policisti, redarji in prostovoljci.

V Mestni občini Ptuj je pet osnovnih šol: Breg, Ljudski vrt s podružnico Grajena, Mladika, Olge Meglič in dr. Ljudevita Pivka.

V prihajajočem šolskem letu bo v štiri redne osnovne šole prvič zakorakalo 206 otrok, še deset jih bo obiskovalo prvi razred Osnovne šole (OŠ) dr. Ljudevita Pivka s prilagojenim programom. Številka je nekoliko nižja kot v preteklem šolskem letu; takrat so brez učencev OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki jo obiskujejo tudi učenci iz drugih občin, našteli 234 prvošolcev.

Tudi število vseh osnovnošolcev bo v prihajajočem šolskem letu rahlo padlo: 1.934 jih bo (v preteklem šolskem letu 1.985), še 32 učencev iz ptujske občine bo obiskovalo OŠ dr. Ljudevita Pivka.

Za večjo varnost na cestah

V Mestni občini Ptuj so napovedali: »V sodelovanju s policijo, medobčinskim redarstvom in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj bo organizirano varovanje oziroma pomoč otrokom pri prečkanju cestišč na določenih lokacijah.

Varovanje šolarjev bo organizirano od 2. do 13. septembra, zjutraj od 7.15 do 8.30 in popoldne med 12.30 in 14.00.

Policisti, redarji in prostovoljci bodo za varnost v prometu skrbeli pri Osnovni šoli Ljudski vrt, pri Osnovni šoli Olge Meglič, pri Delavski hranilnici pri podhodu, pri Osnovni šoli Breg pred šolo in občasno na Mariborski cesti pri semaforju, pri Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka in pri Srednješolskem centru ter pri Podružnični osnovni šoli Grajena.

Nasveti za varnejšo pot v šolo in domov

V Policijski upravi Maribor so ob prvem šolskem dnevu pripravili praktične nasvete, kako čim bolje poskrbeti za varnost v prometu.

Staršem, skrbnikom oziroma rejnikom šolarjev svetujejo, da predvsem ob začetku šolskega leta čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok. »Na primer pomen barv na semaforju, osnovna prometna pravila – še posebej pri prečkanju, hoji in kolesarjenju, opozorila na nevarnosti na šolskih poteh, uporaba odsevnika oziroma kresničke ter rumene rutice,« so našteli na mariborski policijski upravi. 

Starši oziroma skrbniki otrok morajo biti otrokom vzor, zato naj tudi sami upoštevajo cestno-prometne predpise.

Otroke na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole mora obvezno spremljati polnoletna oseba. Razen če šolarji v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce ter če to dovolijo starši, so lahko spremljevalci tudi vsi, starejši od deset let.

Starši naj neposredno v prometu preverijo, kaj njihov otrok zna in zmore.

Pri prevozu je otroke treba dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oz. jih prevažati z uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov. Otrok, manjši od 150 centimetrov, mora biti zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi.

Vozniki, previdno!

Ob pričetku novega šolskega leta so v Policijski upravi Maribor nasvete pripravili tudi za voznike motornih vozil. 

Vozniki naj spoštujejo cestno-prometne predpise ter vozijo strpno in pazljivo.

V prometu naj bodo še posebej pozorni na otroke in svoj način vožnje prilagodijo nepredvidljivosti otrok – sploh v bližini vrtcev, šol in tam, kjer bi se lahko igrali otroci.

Vozniki naj pravilno parkirajo, tako da otrok ne ovirajo in ogrožajo.

Raba mobilnega telefona med vožnjo nevarno preusmerja pozornost stran od dogajanja v prometu.

Posebej pozorni naj bodo vozniki tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila za prevoz otrok, ki ima vključene varnostne utripalke – otroci takrat vstopajo ali izstopajo iz vozila. Za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, vožnja v takšnem primeru ni dovoljena. Vožnja po nasprotnem smernem vozišču je dovoljena le z zmanjšano hitrostjo in s posebno previdnostjo.

Starejše novice