Zlonamernež je na območju Lendavskih goric nastavil desko z žeblji, ki bi za obiskovalce gozda lahko predstavljala veliko nevarnost.

Ob vznožju enega izmed lendavskih gričev, ki je le streljaj oddaljen od katastrske meje s Čentibo, so občani naleteli na desko, ki je bila prebita z žeblji in obrnjena na hrbtno stran.  

Prišlo bi lahko do hudih poškodb

Kdo je nastavil ta zelo nevaren predmet, ni znano, je pa namen njegovega početja uničevanje lastnine in povzročanje poškodb, tako pri živalih kakor tudi pri ljudeh. Vsekakor ne gre za nedolžno zadevo, saj bi posledice tega dejanja bile lahko tudi tragične. V lanskem letu so bili že primeri na območju Lendave, ko je bila čez gozdno pot od drevesa do drevesa napeta jeklena vrv.

Zaenkrat na srečo še v Sloveniji ni bilo pričevanj o hujših nesrečah, do katerih pa bi zaradi takšnih dejanj lahko prišlo.

Lastniki gozdov v konfliktu z drugimi uporabniki gozdnih poti

Gorski kolesarji in obiskovalci z drugimi prevoznimi sredstvi v gozdovih znajo na gozdnih poteh naleteti na bodeče žice in žeblje, saj prihajajo navzkriž z lastniki zemljišč in gozdov.

Problem je v divjih vožnjah po gozdovih, ki jih je iz leta v leto več, saj ti uničujejo naravno okolje in preganjajo oziroma strašijo divje živali.

Takšni načini zaščite lastnine niso dovoljeni in imajo celo elemente kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, tudi če pride zgolj do ogrožanja in ne do telesnih poškodb ali materialne škode, pravijo na policiji.  

V tujini je zaradi napetih jeklenih vrvi že prišlo do smrtnih primerov, pri nas pa je prišlo do poškodbe pohodnika na Boču, ki je stopil na žeblje. Vsekakor gre za večplastno težavo, ki pa se bo morala rešiti, da tudi pri nas ne bo prišlo do hujših dogodkov.

Starejše novice