Slika je simbolična.
Tudi ptujska občina sofinancira letovanje otrok.

Prijave za letovanje otrok na DMZ Pohorje in VIRC Poreč so odprte. Mestna občina Ptuj tako ponuja možnost subvencioniranega letovanja za otroke iz socialno šibkih družin s stalnim prebivališčem v ptujski občini. Prijave bodo zbirali na Centru interesnih dejavnosti Ptuj. 

Starši, ki želijo uveljavljati pravico do subvencioniranega letovanja, morajo prijavnici priložiti veljavne skenirane odločbe o otroškem dodatku in privolitev za obdelavo osebnih podatkov. 

Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.

Več o sredstvih na tej obarvani povezavi. 

Za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, za katere predlog subvencioniranega letovanja poda CSD Spodnje Podravje, starši prispevajo 8 odstotkov stroškov letovanja. Razliko do polne cene letovanja poravna Mestna občina Ptuj.

Glavna letošnja novost pa je, da bo prijava možna samo s spletno prijavnico, preko spletne aplikacije, ki je objavljena tukaj.

Starejše novice