Foto: Jure Banfi
Ptujska občina namenja kar 60.000 evrov pomoči samostojnim podjetnikom, mikro, majhnim srednjim in velikim podjetjem ter fizičnim osebam.

Mestna občina Ptuj je objavila javni razpis, na katerem iz letošnjega proračuna namenja kar 60.000 evrov nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.

Namen pomoči je ustanavljanje ustanavljanje novih podjetij in dvig gospodarske aktivnosti na območju občine, vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini, ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanja razvoja socialnega podjetništva ter oživljanja mestnega središča.

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih in nematerialnih investicij, samozaposlovanju in odpiranju novih delovnih mest, zagona inovativnih podjetij, zaposlovanju mladih pa tudi sofinanciranju stroškov komunalnega prispevka, spodbujanju razvoja in delovanja socialnega podjetništva, sofinanciranju stroškov projektov, pomembnih za razvoj mestnega središča.

Kdo lahko sodeluje na razpisu? 

Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine registrirano poslovno enoto in investirajo na območju občine,
  • nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, s sedežem ali poslovno enoto na območju občine,
  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Vloge zbirajo do konca septembra

Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je ponedeljek, 25. september, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka so zapisali v razpisu.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija, ki jo imenuje županja opravila v roku osmih dni od roka za dostavo vlog.

Več informacij o samem razpisu je objavljenih na spletni strani ptujske občine

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
CAPTCHA

Starejše novice