Fotografija je simbolična.
S 15. novembrom se je pričelo vsakodnevno 24-urno dežurstvo ptujske zimske službe. Pozanimali smo se, na kak način je delo organizirano, koliko vozil in posipnega mateiala je na voljo ter kakšne so prioritete pri pluženju cest.

Vodja zimske službe pri Javnih službah Ptuj Stanko Hanželič je povedal, da se pripravljalna dela za izvajanje zimske službe vsako leto pričnejo že v začetku septembra: »Izvajajo se priprave mehanizacije, priprave za postavitev obcestnih količkov in priprava elaborata izvajanja zimske službe.«

Vsako leto s 15. novembrom vzpostavijo 24-urno dežurstvo, ki traja vse do 15. marca prihodnje leto.

Naloge dežurstva so spremljanje pogojev na terenu in po potrebi posip izstopajočih senčnih leg v primeru poledice.

Pripravljenega je pol tone posipnega materiala

Izvajanje zimske službe je na območju Mestne občine Ptuj razdeljeno na 20 sklopov. Zanje imajo na razpolago 25 vozil.

»Vsa vozila so prilagojena tehničnim zahtevam določenega sklopa in so opremljena s plugom in posipalcem za posip proti poledici,« je razložil vodja ptujske zimske službe.

Za ročno čiščenje snega in posip poledica je na razpolago 30 delavcev, ki so razdeljeni v skupine.

Zimska služba za Mestno občino Ptuj ima za to sezono na voljo 200 ton soli in 300 kubičnih metrov peska. Material sicer nabavljajo sukcesivno, po potrebi.

Delavci v pripravljenosti se morajo odzvati v pol ure

V zimskih razmerah so vsi izvajalci zimske službe in delavci za ročna dela v pripravljenosti na domu.

Ko dežurni delavec obvesti vodjo zimske službe o potrebi pričetka posipa ali posipa in pluženja, vodja po telefonu obvesti vse izvajalce zimske službe o času pričetka akcije.

»Vsi izvajalci se morajo odzvati v 30 minutah, priti do lokacije in pričeti z deli, vsak izvajalec na svojem sklopu,« je dejal Hanželič.

Takšen je vrstni red pluženja

Zaradi razgibanega terena v Javnih službah Ptuj ne morejo vedno upoštevati zakonskih določil o debelini snega za pričetek pluženja. Posebej takrat ne, ko nastopijo snežni zameti ali je v višjih predelih, kjer tečejo šolske avtobusne linije, že toliko snega, da ni zagotovljen varen promet.

Kljub zastavljenim prioritetnim razredom imajo v ptujski zimski službi zadostne kapacitete za izvedbo zimske službe na vseh področjih v 1. prioritetnem redu.

Prioritete izvajanja zimske službe

1. red: Ceste, po katerih potekajo proge mestnega in primestnega avtobusnega prometa, in avtobusna postajališča ob teh progah, lokalne ceste, zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste.

2. red: Dohodi k bolnici, reševalni postaji, zdravstvenemu domu in ambulantam, postaji policije, gasilskemu domu, šolam in drugim pomembnim ustanovam.

3. red: Pločniki, javna parkirišča, mestno središče, mestne ulice in trgi.

4. red: Dovozne ceste k naseljem.

5. red: Ostale ceste in ulice.

Zdrsov ali prometnih nesreč k sreči še ni bilo

Hanželič je poudaril, da je izvajanje zimske službe gotovo zahtevno delo: »Zahteva dobre strojnike na vseh vozilih. Pri izvajanju zimske službe na srečo do sedaj še nismo imeli nobenih težav, kot so zdsi ali prometne nesreče.«

Dodal je, da se v službi zavedajo kritik, predvsem očitkov o prepoznem pluženju: »Vendar, naše dežurno vozilo je vedno na terenu, zato lahko imamo najboljše informacije iz prve roke o prevoznosti cest in stanju na terenu.«

Vodja ptujske zimske službe je opomnil, da je izjemnega pomena zavedanje udeležencev v prometu o pravilnem ravnanju v zimskih razmerah: »Vozila morajo biti pripravljena na zimo oziroma imeti primerne pnevmatike. Ljudje naj v močnem sneženju ne odhajajo od doma, če to res ni potrebno.«

Komentarji (1)

ptujčanka (ni preverjeno)

na voljo 25 vozil in pol tone posipnega materiala, madona kakšna zaloga posipnega materiala, za eno malo večjo samokolnico !!

Starejše novice