Slika je simbolična.
Na območju ptujske občine deluje pet osnovnih šol, od tega ena za otroke s posebnimi potrebami. Med njimi se cene delovnih zvezkov precej razlikujejo.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov se razlikujejo od šole do šole in od razreda do razreda. Izbira je v domeni šol, izbiro delovnih zvezkov pa potrdijo tudi sveti staršev.

Glede na to, da so seznami od šole do šole različni, so posledično tudi zneski za nakup delovnih zvezkov, ki jih otroci potrebujejo, lahko zelo različni.

Cene učbenikov in delovnih zvezkov določajo založniki, ki so jih izdali. Tako je cena za isti učbenik oziroma delovni zvezek enaka pri vseh prodajalcih na slovenskem trgu.

Primerjali smo sezname delovnih zvezkov za štiri ptujske osnovne šole, torej brez šole za otroke s posebnimi potrebami, in sicer sezname Osnovne šole Breg, Osnovne šole Ljudski vrt, Osnovne šole Mladika in Osnovne šole Olge Meglič.  

Primerjali smo zgolj delovne zvezke in obvezna učna gradiva. Starši morajo osnovnošolcem nabaviti tudi ostale potrebščine, ki niso zajete v primerjavo.

Za učence petih razredov tudi 80 evrov razlike

Primerjava seznamov je pokazala, da bodo najmanj zapravili starši petošolcev Osnovne šole Mladika. Tukaj morajo starši kupiti dva delovna zvezka, enega za slovenščino in enega za matematiko. Cena dveh je 40,20 evra. 

Sledi Osnovna šola Olge Meglič, kjer bodo starši plačali nekoliko več. Cena za vse nujne delovne zvezke in učna gradiva je skoraj 70 evrov. Kupiti morajo delovni zvezek za angleščino, komplet delovnih zvezkov za tri predmete. Starši morajo kupiti še topografski in nemi zemljevid. 

Za evro dražji je nujni paket za petošolca, ki obiskuje Osnovno šolo Breg. Starši morajo kupiti delovni zvezek za slovenščino, matematiko, angleščino, zbirko aktivnosti za gospodinjstvo in ročni zemljevid. 

Večji preskok v ceni pa beležimo pri preverjanju seznama za Osnovno šolo Ljudski vrt. Cena za paket je čez 120 evrov, starši pa morajo kupiti delovni zvezek za angleščino, naravoslovje in tehniko, učni komplet Naše zgodbe, šolski zemljevid in delovno gradivo za tehniko. 

Najceneje so jo letos tako odnesli starši petošolcev, ki obiskujejo Osnovno šolo Mladika, s precejšnjim naskokom v ceni pa so najdražje odnesli starši otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Ljudski vrt. 

Za šesti razred vse šole čez sto evrov za paket

Tisti, ki imajo šolarje v šestem razredu, so na Ptuju najmanj plačali pri Osnovni šoli Olge Meglič. Cena za paket je 104,80 evra, šolarji pa potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, dva za matematiko, angleščino, geografijo, zemljevid sveta, delovni zvezek za glasbo. Predvidevamo, da še imajo zemljevid Slovenije. 

Sledi breška šola, kjer so starši šestošolcev za paket plačali 127,09 evra. Potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, angleščino, tehniko in tehnologijo ter atlas. Cena atlasa je do petdeset evrov. Če predvidevamo, da tega imajo, bo cena paketa za breške učence 82,10 evra. 

Osnovna šola Ljudski vrt ima ceno za paket šestošolca 132,29 evra. Potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, angleščino, atlas sveta, tehniko in tehnologijo in gradivo za tehniko. Predvidevajmo, da atlas imajo, potem je cena približno 45 evrov nižja. 

Tokrat je na najvišjem mestu po ceni Osnovna šola Mladika. Cena za paket šestošolca je 141,69 evra. Potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, zemljevid sveta, atlas sveta, zbirko receptov za gospodinjstvo, delovni zvezek za naravoslovje in delovno gradivo za tehniko. Če predvidevamo, da atlas imajo, je cena za približno 45 evrov nižja. 

V sedmem razredu razlika tudi pri izbirnih predmetih

Najbolje jo bodo odnesli starši sedmih razredov na Osnovni šoli Mladika. Cena za paket je nekaj čez 75 evrov, učenci pa potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, tehniko in zemljevida Evrope in Azije. Dodatnega delovnega zvezka za izbirne predmete ni. 

Sledi breška osnovna šola. Cena za paket je 82 evrov, potrebujejo pa delovne zvezke za slovenščino, matematiko, angleščino, tehniko. Če imajo za izbirni predmet nemščino, pa še delovni zvezek, ki h končni ceni nanese nekaj čez 18 evrov. 

Sledi Osnovna šola Olge Meglič, kjer bodo starši za paket plačali približno 104 evre. Potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, dva za matematiko, angleščino, pa za geografijo, glasbo, zemljevid Evrope, če pa imajo nemščino, pa moramo k znesku prišteti še 20 evrov. 

Najvišje po ceni je ponovno Osnovna šola Ljudski vrt. Cena za paket je vsaj 122 evrov, starši pa morajo kupiti delovne zvezke za slovenščino, angleščino, atlas sveta, delovni zvezek za naravoslovje, tehniko, če imajo šolarji še nemščino, morajo starši k znesku prišteti še 18 evrov, če pa imajo še obdelavo gradiv, pa morajo starši prišteti še 24,50 evra. Če imajo učenci atlas že doma, znesku odštejemo približno 45 evrov. 

Po ceni potrebščin za osmošolce izstopa Mladika

Osnovna šola Mladika je pri ceni za osmošolce precej cenejša od ostalih šol. Paket bo starše stal približno 73 evrov, kupiti pa morajo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, biologijo, tehniko, periodni sistem, predvidevamo pa, da zemljevid Slovenije že imajo. 

Nekoliko dražji so pri Osnovni šoli Ljudski vrt. Starši morajo kupiti delovne zvezke za slovenščino, angleščino, biologijo, fiziko, kemijo, tehniko. Predvidevamo, da atlas sveta že imajo. Če imajo šolarji še izbirni predmet nemščine, morajo starši doplačati še 17,70 evra, če imajo obdelavo gradiv še 24,50 evra, če pa imajo še drugi del obdelave gradiv, pa doplačajo še 24,50 evra. Tako bodo starši otrok na Ljudskem vrtu za paket plačali vsaj 113,30 evra. K temu prištejemo še kak dodatni delovni zvezek za izbirne predmete. 

Osnovna cena paket za osmošolca na Osnovni šoli Breg je 122,30 evra. Tukaj starši ne bodo doplačevali še za izbirne predmete. Potrebujejo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, angleščino, biologijo, fiziko, tehniko in tehnologijo ter periodni sistem. 

Na Osnovni šoli Olge Meglič bodo starši za osnovni paket plačali 132,50 evra. Kupiti morajo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, angleščino, fiziko, geografijo, glasbo, kemijo, periodni sistem. Če imajo otroci še izbirni predmet nemščine, morajo doplačati še 17,70 evra. Predvidevamo, da zemljevid sveta že imajo. 

Za devetošolce najcenejša Mladika

Starši devetošolcev jo bodo ponovno najbolje odnesli na Mladiki. Cena za osnovni paket je skoraj 70 evrov, kupiti pa morajo delovne zvezke za slovenščino, matematiko, zgodovino, biologijo. Starši morajo kupiti še posebni zemljevid Slovenije. 

Starši breških devetošolcev morajo kupiti delovne zvezke za slovenščino, matematiko, biologijo, fiziko, predvidevamo pa, da zemljevid Slovenije že imajo. Cena za paket je skoraj 76 evrov. 

Sledi Osnovna šola Ljudski vrt, ki ima ceno osnovnega paketa čez 88 evrov. Starši morajo kupiti delovne zvezke za slovenščino, angleščino, biologijo, fiziko, kemijo. Če imajo otroci še nemščino kot izbirni predmet, morajo starši prišteti še 17,70 evra, če imajo elektrotehniko, pa še 29 evrov.

Predvidevamo, da atlas sveta že imajo. 

Cena osnovnega paket na Osnovni šoli Olge Meglič je 120,80 evra. Starši morajo kupiti delovne zvezke za slovenščino, matematiko, angleščino, fiziko, geografijo, glasbo, posebna ročna zemljevida. Predvidevamo, da periodni sistem že imajo. Če imajo devetošolci še izbirni predmet nemščine, morajo starši prišteti še 17,70 evra. 

Pa še ostale šolske potrebščine ... 

Pri tem je treba poudariti, da so delovni zvezki in osnovno gradivo le del stroška staršev ob novem šolskem letu. Starši morajo nakupiti še vse ostale potrebščine, kot so zvezki, svinčniki, nalivna peresa, za nekatere tudi potrebščine za likovno vzgojo. 

Šolska torba za mnoge starše sicer ni vsakoletni strošek, a na nekaj let je treba menjati tudi to.

Starši morajo otroka ali mladostnika opremiti tudi s primerno opremo za športno vzgojo, copati in oblačili. To so sicer stroški, ki na naročilnicah staršev niso vidni, družinski proračun pa lahko močno obremenijo. 

Starejše novice