Slika je simbolična (foto: Jaka Arbutina).
Ste med neurji utrpeli škodo? Oddate lahko obrazec.

Na ptujski občini sporočajo, da je ministrstvo za obrambo izdalo sklep za ocenjevanje škode. 

Na podlagi sklepa ministrstva za obrambo se bo na območju Mestne občine Ptuj vse do 15. septembra vršila prijava škode na kmetijskih zemljiščih, poškodovanih objektih in gradbeni infrastrukturi. 

Bodite pozorni na to, da se obrazci za prijavo škode razlikujejo. Posebni obrazci so tako za kmetijska zemljišča, uničen objekt, delno škodo na objektu in gradbeno inženirske objekte. 

Skrajni rok za prijavo škode je 15. september, saj mora nato občinska komisija za popis in oceno škod prijave preveriti, vnesti v program. 

Ob obrazcu prijavitelj vlogi doda tudi sliko poškodovanih objektov ali zemljišč. Oškodovanec mora dopisati tudi telefonsko številko in vlogo opremiti z dvema podpisoma. 

Izpolnjene in podpisane obrazce vložite fizično v glavni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj ali jih posredujete po pošti na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj ali skenirane posredujete na elektronski naslov [email protected] 

Do obrazcev lahko dostopate na tej obarvani povezavi.

Starejše novice