Grad v Račah bo kmalu postal novi dom za knjige, saj se je občina odločila, da bodo v prostorih v gradu uredili knjižnico. Javne knjižnice v Račah do sedaj ni bilo, občina pa je že začela postopke za njeno ureditev.

Občina Rače - Fram se je odločila, da bodo v novih prostorih v Račah uredili knjižnico. V knjižnice so občani doslej hodili na več različnih krajev, zato je bila to ena izmed prioritet občine, poleg tega pa ena izmed glavnih želja občanov.

»Knjižnica Rače je tisti primanjkljaj, ki ga je imela občina Rače - Fram. Najprej nismo našli primerne lokacije, tako smo prišli do rešitve, da postavimo knjižnico v gradu v Račah. Prepričan sem, da bo tako za obiskovalce gradu kot, seveda, prioritetno za občane občine Rače - Fram velika pridobitev,« je komentiral župan občine Rače - Fram Branko Ledinek

Vsi obiskovalci so dobrodošli

Knjižnica bo odprta za vse občane in državljane. Občani občine Rače - Fram so do tedaj obiskovali knjižnice v Slovenski Bistrici in Hočah. Na občini pa pričakujejo, da bodo sedaj nekaj obiskovalcev pridobili tudi iz teh krajev.

»V danem trenutku teče postopek izbire izvajalca. 1. aprila smo imeli odpiranje ponudb. Če se pri nadaljnjem postopku zadeve ne bodo zapletle in ne bo pritožb potem mislim, da bomo začeli delo v drugi polovici maja in knjižnico predali svojemu namenu do konca letošnjega leta,« glede odprtja nove knjižnice pravi župan.

Knjižnično gradivo se že dobavlja in pripravlja, tako da upajo na čimprejšnjo vzpostavitev nove knjižnice. Takoj ko bodo prostorji dokončani bodo lahko knjižne police napolnili s knjižnim gradivom.

Stroški za knjižnico zajemajo gradbena dela, opremljenost v prostorih in knjižnično gradivo, kar bo po oceni župana stalo okrog 450 tisoč evrov.

Starejše novice