Slika je simbolična.
Občina Kungota v času poletnih počitnic omogoča dijakom in študentom delovno preživljanje prostega časa.

V okviru projekta Mladi za lepšo občino Kungota bodo dijakom in študentom omogočili dodatni zaslužek. 

S projektom »Mladi za lepšo občino Kungoto« želijo pri mladih spodbujati medsebojno ter medgeneracijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. 

Kot pravijo na občini, je to tudi priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijateljstev. »Eden od glavnih namenov akcije pa je spodbujanje in utrjevanje pomena čistega in urejenega okolja, v katerem živimo,« dodajajo.

Kdo se lahko prijavi?

Počitniško delo bodo omogočili predvidoma do 25. dijakom oziroma študentom s stalnim prebivališčem v občini Kungota. 

Prijavijo se lahko vsi dijaki in študentje, ki bodo do opravljanja dela dopolnili 15 let.

Omejevanje sprejetih bo odvisno od števila prejetih vlog. Kriterij izbora bo kombinacija starosti udeležencev, datuma oddaje vloge, drugih znanj in izkušenj. 

V izboru bodo upoštevali vloge, ki jih bodo prejeli do vključno četrtka, 8. junija, do 12. ure. Vloge sprejemajo na pripravljenih obrazcih, ki so dostopni na spletni strani občine.

Mladi bodo delali osem ur dnevno, kakšna je urna postavka?

Počitniško delo bo organizirano v devetih terminih, v vsakem terminu bo delo opravljalo do pet dijakov in študentov. 

Mladi bodo delali po teden dni, osem ur dnevno. Urna postavka bo šest evrov neto na uro.

Delalo se bo na območju občine. Delo bo zajemalo čiščenje okolja, košnjo, urejanje in vzdrževanje otroških igrišč in drugih javnih površin in podobno.

V zadnjem tednu junija bo organizirano predavanje iz varstva pri delu, ki je obvezno za vse udeležence.

Starejše novice