Slika je simbolična.
Statistični urad Republike Slovenije je objavil nove podatke o cenah proizvodov, katere uvažamo v Slovenijo. Zaznati je možno občutno podražitev.

V zadnjem času ugotavljamo občutno rast cen na vseh področjih. Kot so se povišale cene ostalih življenjskih potrebščin, se je povišala tudi cena oskrbe z energijo.

Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2021 v povprečju za 1,9 odstotkov višje kot v prejšnjem mesecu in za 10,3 odstotkov višje kot pred enim letom.

Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 37,4 odstotkov) so tokrat beležili v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro, navaja Statistični urad Republike Slovenije

Cene uvoženih proizvodov za 1,9 odstotkov višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2021 v povprečju za 1,9 odstotkov višje kot v mesecu maju 2021.

Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 2,6 odstotkov, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se na mesečni ravni zvišale za 0,8 odstotkov.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juniju 2021 najbolj podražili energenti, sledile so surovine, nato proizvodi za investicije ter nazadnje proizvodi za široko porabo.

Od uvoženih proizvodov so se v enem mesecu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 37,4 odstotkov) in v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 15,6 odstotkov), pocenili pa proizvodi v skupini druga vozila in plovila (za 0,8 odstotkov).

Cene uvoženih proizvodov za 10,3 odstotkov višje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2021 na letni ravni zvišale za 10,3 odstotkov. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju so se zvišale za 11,4 odstotkov, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 8,8 odstotka.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro ter proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin, izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki.

Starejše novice