Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar si je z nekaterimi krajani ogledal celotno traso Ormoške ceste in skupaj z njimi ugotovil vrsto neprimernih rešitev, ki bodo še dodatno posegle v kakovost življenja ljudi ob tej s tranzitom obremenjeni državni cesti.

Ptujski župan Miran Senčar se je zavzel za takojšnji pristop države k izgradnji južne obvoznice, ki pomeni edino rešitev za večjo kakovost življenja in varnost ljudi ob Ormoški cesti ter večjo pretočnost prometa. Hkrati pa od investitorja – Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo – pričakuje takojšnje usklajevanje projekta rekonstrukcije s krajani, da dosežejo smiselne popravke projekta pred začetkom rekonstrukcije.

Prednosti lahko prinaša le izgradnja obvoznice

Državna cesta Ormož - Ptuj je ena izmed pomembnejših vpadnic v Ptuj in zato zelo obremenjena s prometom, tudi s tovornimi vozili nad 7,5 ton. Gradbeno stanje ceste ne ustreza temu statusu, saj je cesta preozka, ob njej ni urejenih pločnikov in varnih prehodov čez cesto, kolesarskih poti in protihrupne zaščite, promet pa vsako leto narašča.

Po mnenju župana je nujen takojšen pristop k izgradnji južne obvoznice, ki edina zagotavlja razbremenitev Ormoške ceste, s tem pa revitalizacijo primestnih naselij, več varnosti in višjo kakovost življenja za prebivalce. Na to je v pismu opozoril tudi ministrstvo za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. 

Preusmeritev tovornega prometa na večje mejne prehode in avtocesto 

Kot rešitev, ki lahko takoj razbremeni naselja ob Ormoški cesti, Senčar podpira prepoved tovornega prometa na mejnih prehodih Zavrč in Središče ob Dravi ter njegovo preusmeritev na večje mejne prehode in avtocesto. »Ta ukrep lahko država sprejme takoj, brez dodatnih investicijskih vlaganj, pomeni pa takojšnjo razbremenitev Ormoške ceste in primestnih naselij.

S tem bi država v sistem elektronskega cestninjenja zajela tudi tisti del tovornega prometa, ki se s prečkanjem omenjenih mejnih prehodov izogne cestninjenju, ceno za to pa z zmanjšano kakovostjo življenja in premoženjsko škodo na objektih plačajo naši prebivalci,« razlaga Senčar.

S tem pa bi na cesti ostal tovorni promet, ki ustreza značaju državne ceste, a je učinkovito mogoče doseči preusmeritev mednarodnega tranzita. Župan si prizadeva za tvoren dialog s prebivalci ob Ormoški cesti, zato podpira njihovo samoorganiziranje v civilno iniciativo, ki lahko skupaj z Mestno občino Ptuj doseže potrebne spremembe projekta.

»Že več let se borimo za izgradnjo južne obvoznice, ki jo Ptuj nujno potrebuje. Organiziranje prebivalcev ob Ormoški cesti je morda prelomna točka, ko bo tudi država spoznala, da je treba dati ptujski obvoznici višjo prioriteto in sprostiti ovire za njeno izgradnjo. Od Direkcije za infrastrukturo pričakujem skrajni rok, do kdaj bo južna obvoznica umeščena v državni prostorski načrt,« je dejal Senčar.

Senčar: Cesta se je projektirala iz oddaljenih pisarn v Ljubljani

V pismu pristojnemu ministrstvu in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo je župan predlagal takojšnje usklajevanje projekta rekonstrukcije Ormoške ceste, da se dosežejo smiselni popravki projekta, o nujnosti katerih se je prepričal ob ogledu ceste:

»Zdi se, da se je cesta projektirala iz oddaljenih pisarn v Ljubljani, brez poznavanja dejanskega stanja na terenu. Zato je v projektu vrsta nelogičnosti, ki jih je potrebno in mogoče odpraviti. Zato predlagam usklajevanje med direkcijo, občino in krajani, da kritične točke projekta skupaj identificiramo in jih s smiselnimi popravki rešimo.«

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice