Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Vodja marketinga

Družba za upravljanje s terjatvami in detektivskimi storitvami Izterjava išče vodjo marketinga.

Delovne naloge vključujejo stik s strankami, pošiljanje ponudb, vzpostavljanje poslovnih stikov, odgovorno in lojalno obdelovanje zaupnih podatkov ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja strokovna ali splošna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Arhitekt

Podjetje Mavi išče arhitekta.

Delovne naloge vključujejo načrtovanje, projektiranje in nadzor nad gradnjo objektov, preučevanje lokacije objekta, prepoznavanje in iskanje najboljših rešitev za kupce, izdelava potrebnih risb ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja arhitekture ter dvoletne delovne izkušnje.

Knjižničar

Mariborska knjižnica išče knjižničarja.

Delovne naloge vključujejo posredovanje informacij uporabnikom o gradivu, razporejanje in urejanje knjižničnega gradiva, svetovanje uporabnikom pri uporabi informacijskih virov in iskanju gradiva ter izposoji ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja bibliotekarstva ter strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delovodja

Javno podjetje Nigrad išče delovodjo.

Delovne naloge vključujejo samostojno opravljanje del s področja dela, proučevanje delovne dokumentacije, organiziranje in vodenje manjših ali večjih skupin delavcev, sodelovanje pri pripravi del, spremljavo del na terenu, usmerjanje delavcev v skupini in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, šestmesečne delovne izkušnje ter delovodski izpit.

Čistilec

Vrtec Jadvige Golež Maribor išče čistilca.

Čistilec dnevno čisti in pospravlja poslovne prostore, igralnice, telovadnice, hodnike, sanitarije in druge prostore vrtca, neposredno okolico vrtca, steklene in druge površine, preverja, ali so vodovodne pipe zaprte, luči ugašene ter podobno.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Hišnik

Osnovna šola Mladika išče na Ptuju hišnika.

Delovne naloge vključujejo vzdrževanje in manjša popravila na šolski zgradbi in zunanjih prostorih šole, urejanje okolice šole, redno pregledovanje vseh naprav in napeljav, vzdrževanje požarno varnostnih naprav, dnevno pregledovanje šolskega inventarja ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Vodja pošte

Pošta Slovenije išče vodjo pošte v Svetem Tomažu.

Delovne naloge vključujejo načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in odločanje o delu pošte, reševanje reklamacij in nepravilnosti, prodajanje in pospeševanje prodaje, opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Prodajalec

Spar Slovenija išče na Ptuju blagajnika oziroma prodajalca.

Delovne naloge vključujejo prodajo blaga, nalaganje na police, delo v postrežnih pultih, delo s strankami in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja prodaje, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Voznik kombija

Ptujske pekarne in slaščičarne iščejo na Ptuju voznika kombija za dostavo zmrznjenih pekovskih izdelkov.

Za prijavo ni potrebna posebna izobrazba, prav tako niso zahtevane delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Kuhinjski pomočnik

Spar Slovenija išče kuhinjskega pomočnika.

Delovne naloge vključujejo polnjenje vitrin ter pomoč na delilni liniji, pospravljanje in pranje posode in pripomočkov, skrb za roke uporabe blaga in izločanje neustreznega blaga, pravilno izvajanje vseh vrst obdelave in priprave živil ter kontrolo svežosti in kakovosti ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Strokovni sodelavec v marketingu

Podjetje Medicop išče strokovnega sodelavca v marketingu.

Delovne naloge vključujejo planiranje, koordinacijo in kreativno izvedbo marketinških aktivnosti, pripravo promocijskih materialov, celostni pregled nad blagovnimi znamkami, vzpostavljanje in dosledno izvajanje promocijskih aktivnosti s ciljem povečanja tržnega deleža ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja marketinga, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Trgovec

Pomurske mlekarne iščejo trgovca.

Delovne naloge vključujejo prodajo mlečnih in drugih izdelkov v trgovini, sprejemanje plačil in blagajniško poslovanje, polnjenje in urejanje prodajnih polic, skrb za čistočo, urejenost in zunanji izgled trgovine, informiranje, sprejemanje in reševanje reklamacij kupcev ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Voznik vleke avtomobilov

Avtovleka in najem vozil Hajdinjak išče v Murski Soboti voznika vleke avtomobilov in asistence.

Za prijavo je potrebvna srednja poklicna izobrazba, enoletne delovne izkušnje ter vozniško dovoljenje B in C kategorije.

Sobarica v hotelu

Podjetje SC International išče v Moravskih Toplicah sobarico v hotelu za čiščenje hotelskih sob in drugih prostorov hotela.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba ter šestmesečne delovne izkušnje.

Starejše novice