Slika je simbolična.
Tudi ta konec leta lahko v prazničnem vzdušju del dohodnine namenite dobrodelnim organizacijam. Gre za enostaven in brezplačen način, kako biti dobrodelni in prispevati k boljši družbi. Kako to storite? Za vas imamo vse napotke.

V prazničnem decembru je morda prav, da se za trenutek ustavimo in razmislimo o kakšnem dobrem delu. Z oddajo zahteve finančni upravi lahko denimo zavezanci del svoje odmerjene dohodnine namenijo kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po zakonu o dohodnini, kot so dediščine ali dobitki od iger na srečo, in tisti, ki so po navedenem zakonu oproščeni plačila dohodnine, med njimi otroški dodatek, dodatek za veliko družino, pa tudi določene pomoči in subvencije.

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. 

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencem, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007.

Do leta 2020 je lahko vsak zavezanec za donacijo enemu ali več upravičencem s posebnega seznama pri Finančni upravi Republike Slovenije namenil skupaj 0,5 odstotka svoje obračunane dohodnine, zadnja leta pa se je ta delež podvojil na en odstotek.

Na voljo imate do konca leta

Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu, z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko, na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. 

To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1, 0,2, 0,3 ali en odstotek dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati enega odstotka dohodnine.

Svoj del dohodnine lahko namenite različnih društvom, davčni organ pa upošteva samo veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Svojo zahtevo tako morate oddati do vključno z 31. decembrom.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavkiosebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Lani največji prejemnik Društvo za srčno žilne bolezni AED

V letu 2022 je bilo 6713 različnim upravičencem namenjenih 592.533 donacij v skupni višini 13.326.479 evrov.

Največji prejemnik je bilo Društvo za srčno žilne bolezni AED, Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi Rdeči noski, Slovenska karitas, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Na šestem mestu sledi Zavod Mačja hiša, Slovensko društvo hospic, Slovenka fundacija Unicef, prvo deseterico pa zaključuje Katoliška cerkev.

Starejše novice