Slika je simbolična.
Veliko LGBTIQ+ oseb s procesom razkritja izgubi pomembne osebe v svojem življenju, zato v prazničnem času njihovo osamljenost pogosto blaži izbrana družina.

Na to so v prazničnem času opozorili pri programu SQVOT, programu Društva Parada ponosa za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost LGBTIQ+ mladih. 

Kratica LGBTIQ+ zajema lezbijke, geje, biseksualne osebe, transpolne osebe, interspolne osebe, osebe, ki prevprašujejo svojo spolno identiteto, pa tudi osebe, ki se identificirajo kako drugače oziroma na načine, ki so v skupnosti manj prepoznani (zato oznaka +).

»Veliko LGBTIQ+ oseb s procesom razkritja izgubi pomembne osebe v svojem življenju – velikokrat je to tudi primarna družina, torej starši, skrbnice_ki, babice, dedki, tete, strici in ostale_i sorodnice_ki, skratka tiste osebe, s katerimi naj bi med drugim preživljali tudi praznične dneve pred nastopom novega leta,« pravi koordinatorica programa SQVOT Vesna Štefanec.

Nekatere osebe se kljub temu vračajo v družinsko okrožje in se izpostavljajo stresu, ki vpliva na njihovo duševno zdravje.

V letu 2021 je medijsko podjetje PinkNews izvajalo kampanjo z naslovom Vse, kar si želim za božič, je biti jaz. Ob začetku kampanje so bralke_ce prosile_i, naj jim povedo, kako doživljajo praznike. Odzvalo se jih je več kot 7.500.

Mnogi so delili zgodbe o tem, kako so jih pri praznični večerji prisilili, da svoje spolne usmerjenosti in/ali identitete niso razkrivali, kako so jih sorodniki klicali po imenu, ki jim je bilo pripisan ob rojstvu, vendar ga ne uporabljajo več, ter kako so jih priganjali k temu, da se »ustalijo«.

Kar dvainosemdeset odstotkov bralk_cev je odgovorilo, da se jim zdi, da morajo skrivati, kdo so, deset odstotkov pa jih je dejalo, da nameravajo letošnje praznike preživeti same_i.

»Osamljeno je,« je dejala ena od žensk. »Kot queer oseba moraš imeti neverjetno srečo s primarno družino ali pa biti med prazniki skorajda v krogu izbrane družine. Nisem še razkrita, zato me tišina in zadrževanje resnice pogosto prizadaneta. Nenehna vprašanja o fantih postajajo vse težje obvladljiva.«

Kar oseminšestdeset odstotkov anketiranih bralk_cev je izjavilo, da so zanje počitnice bolj stresne, ker so LGBT+. Anketa ugotavlja, da je božič za LGBT+ osebe čas »krivde in sramu«.

V Sloveniji morajo osebe še vedno skrivati svojo LGBTIQ+ identiteto

Čeprav je PinkNews medij, ki primarno deluje v Veliki Britaniji, izkušnje oseb LGBTIQ+ v Sloveniji niso veliko drugačne oziroma boljše, opozarjajo pri programu SQVOT.

V raziskovalnem poročilu Ljubo doma? Bivanjske razmere LGBTIQ+ oseb v Sloveniji lahko vidimo, da je triindvajset odstotkov oseb poročalo, da morajo v svojem trenutnem bivališču skrivati svojo LGBTIQ+ identiteto, ker se bojijo za svojo varnost. 

Podatki kažejo, da je približno tretjina mladih LGBTIQ+ oseb, ki so izpolnile vprašalnik, v veliki meri ekonomsko odvisna od svojih staršev.

Skoraj šestdeset odstotkov teh oseb trenutno prebiva pri starših ali skrbnicah_kih, kar njihovo ekonomsko odvisnost dodatno poglablja. Osemindesemdeset odstotkov mladih, ki so ekonomsko odvisne_i od staršev ali skrbnic_kov in trenutno bivajo z njimi, je stanovanjsko izključenih.

Od tega jih triinpetdeset odstotkov prikriva svojo LGBTIQ+ identiteto zaradi strahu za svojo varnost, šestinpetedeset odstotkov jih doživlja psihično nasilje, šestnajst odstotkov ekonomsko nasilje in trinajst odstotkov fizično nasilje.

Posledično veliko LGBTIQ+ oseb praznike raje preživlja s t. i. izbrano družino.

Kaj je izbrana družina?

Izraz opisuje ljudi, s katerimi smo ali nismo sorodstveno povezane_i ter imajo enako vlogo, kot naj bi jo imela (primarna) družina, v katero smo rojene_i. zbrana družina je torej tesno povezana skupina ljubljenih, ki niso nujno povezani s sorodstvenimi razmerji.

V Društvu Parada ponosa opozarjajo, da so normativi glede t. i. »pravilne« družine in »pravilnega« preživljanja praznikov v naši družbi še vedno zelo prisotni, tako v šolah kot v medijih, na socialnih omrežjih ter konec koncev na ulici.

Zato je pomembno, da ozaveščamo in opozarjamo, da so izbrane družine prav tako – če ne celo bolj – legitimne ter da nam lahko dajo enako ali še več kot primarne družine.

Imeti ob sebi osebe, ki predstavljajo varnost, udobje in dom, pomembno vpliva tudi na duševno zdravje – s podporo in ljubeznijo lažje premagujemo stresne situacije, čustveno bolečino, depresijo, tesnobo in druge podobne težave, s katerimi se morda srečujemo.

Ekipa SQVOT-a se zaveda pomena podpore, varnih prostorov in zaupnih pogovorov in želijo si, da bi skupnost tudi v njih na nek način našla izbrano družino.

Zato ustvarjajo prostore, kamor se lahko LGBTIQ+ mladi zatečejo v stiski, osamljenosti, dolgčasu ali kar tako. Za obisk (izbrane) družine namreč ne potrebujemo vedno razloga.

Komentarji (2)

Antimuzik (ni preverjeno)

Torej povprečen nivo stresa za družinske dogodke, kot pri komurkoli že. Jaz pri starših od moje tudi ne izpostavljam svoje spolne usmerjenosti, saj je od njene hoje razvidno, da jo dnevno doleti buldožer. Pa ne smem tega na glas povedati, smrk smrk

ptujčan (ni preverjeno)

pomeni da si peder
in da te njeni ne sprejmejo
Sram te bilo

In reply to by Antimuzik (ni preverjeno)

Starejše novice