Slika je simbolična.
Izsledki raziskave, ki so jo izvedli v Centru za varnejši internet Safe.si, dokazujejo, da objave na internetu močno vplivajo na počutje mladostnikov.

Raziskava Centra za varnejši internet Safe.si je pokazala, da so na internetu mladostniki izpostavljeni nemogočim lepotnim standardom, idealiziranim in seksualiziranim podobam ljudi in njihovih življenj. 

»Nedoseganje lepotnih idealov, ki jih vsiljujejo nerealne in pogosto grafično obdelane spletne objave, ima lahko slab vpliv na počutje in duševno dobrobit mladostnikov, ki so v občutljivem obdobju glede odnosa do in sprejemanja svojega telesa in razvijanja občutka lastne vrednosti,« so v sporočilu za javnost zapisali v Centru za varnejši internet.

Navajajo, da lahko postanejo obsedeni z zunanjim videzom, nezadovoljni s svojim telesom, imajo občutke manjvrednosti, so pod pritiskom, razočarani in nesproščeni.

Da je tako, je pokazala anketa, ki so jo februarja in marca 2022 izvedli med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede.

Najstniki primerjajo svoje telo s podobami na spletu

Anketa je pokazala, da 45 odstotkov najstnikov že v osnovni šoli primerja svoj obraz in telo s popolnimi podobami vplivnežev in vplivnic ter zvezdnic in zvezdnikov na spletu in je zaradi tega nezadovoljnih s svojim videzom. 

Skoraj petina (18 odstotkov) jih poroča, da to počne pogosto. 

V srednji šoli je ta delež še višji, saj se kar 59 odstotkov najstnikov primerja z vplivneži in skoraj četrtina (23 odstotkov) jih to počne pogosto.

Kadar mladostniki gledajo slike svojih prijateljev na spletu, se 47 odstotkov osnovnošolskim najstnikom in 61 odstotkov srednješolcem včasih ali pogosto zdi, da so življenja drugih boljša kot njihova, kažejo izsledki raziskave. 

Zato ne preseneča, da 31 odstotkov osnovnošolskih najstnikov včasih, 12 odstotkov pa pogosto svojo sliko, ki jo naredijo z mobilnim telefonom, opremi s filtri in jo drugače izboljša, da bi bil na njej videti čim boljše. 

Deleži med dijaki so podobni.

Neresnične in obdelane posnetke na spletu bi bilo treba označiti

Skrb vzbujajoče je, kot kaže raziskava, da kar tretjina (33 odstotkov) dijakinj razmišlja o izboljšanju videza z operativnim posegom, medtem ko je takih učenk v zadnji triadi osnovne šole četrtina (24 odstotkov). 

Pri fantih je nekoliko drugače, saj o spremembi videza v zadnji triadi osnovne šole razmišlja deset odstotkov fantov, v srednji šoli pa se ta delež zmanjša na šest odstotkov.

Več kot polovica najstnikov (52 odstotkov v zadnji triadi osnovne šole in 58 odstotkov v srednji šoli) se strinja s trditvijo, da so slike vplivnežev in zvezdnikov pogosto nerealne in obdelane, da so videti popolne, in bi jih zato morali označiti kot neresnične.

Tako se mladi ne bi počutili slabo, ker sami nimajo takega videza. 

Izključenost iz družbe na internetu najpogosteje razlog za slabo počutje najstnikov

Iz rezultatov ankete je razvidno, da na počutje najstnikov tako v osnovni kot v srednji šoli najbolj negativno vplivajo situacije na internetu, kjer se počutijo izključeni iz družbe (vrstnikov) ali so žrtve spletnega nasilja, še razkrivajo izsledki.

Najslabše se počutijo, če so izključeni iz zasebne skupine sošolcev na družabnem omrežju ali aplikaciji. 

53 odstotkov osnovnošolskih najstnikov in 57 odstotkov srednješolcev se v takem primeru počuti slabo. 

V primeru, da se nekdo norčuje iz njih na spletu, se neprijetno počuti 42 odstotkov najstnikov v osnovni šoli in 51 odstotkov v srednji. 

Skoraj polovica (45 odstotkov osnovnošolcev tretjega triletja in 49 odstotkov srednješolcev) se počuti slabo, če na spletu vidijo slike zabave, na katero niso bili povabljeni. 

Če nekdo dolgo ne odgovori na sporočilo, ki so mu ga poslali, se slabo počuti 44 odstotkov osnovnošolskih najstnikov in 42 odstotkov srednješolskih. Če pa prejmejo negativen komentar na svojo objavo na spletu je delež takih, ki se počutijo slabo, med osnovnošolskimi najstniki 31 odstotkov, med srednješolci pa 38 odstotkov.

To, da nihče ne všečka njihove objave, povzroča slabo počutje pri 28 odstotkih vprašanih najstnikov v osnovni šoli in 36 odstotkov v srednji šoli.

Raziskava izpostavlja še primer, kako na počutje najstnikov vpliva gledanje slik s počitnic in izletov sošolcev

Delež najstnikov, na katere to vpliva slabo, in delež, na katere vpliva dobro, sta popolnoma enaka. V obeh primerih okrog petine vprašanih, na ostale tri petine pa to nima vpliva.

S starostjo se povečuje delež negativnih izkušenj

Vpliv interneta je odvisen tudi od starosti, še razkrivajo izsledki raziskave. Velika razlika po starosti se pokaže pri manku spanca zaradi uporabe interneta. 

Medtem ko je o tem v anketi poročalo le 37 odstotkov sedmošolcev, je pri učencih 8. razreda ta delež že 44 odstotkov, pri devetošolcih 54 odstotkov, pri dijakih pa kar 64 odstotkov.

'Na internetu so ljudje bolj nesramni in zlobni drug do drugega kot v živo'

Podobno je pri strinjanju s trditvijo 'Na internetu so ljudje bolj nesramni in zlobni drug do drugega kot v živo'. 

V 7. razredu se s trditvijo strinja 42 odstotkov učencev, v 8. razredu 56 odstotkov, v 9. razredu 60 odstotkov, pri dijakih pa se jih s trditvijo strinja 67 odstotkov.

Dojemanje, da je pritisk vrstnikov na spletu velik prav tako raste s starostjo najstnikov, še navaja raziskava.

V 7. razredu to občuti manj kot petina učencev (17 odstotkov), v 8. razredu 28 odstotkov učencev, v 9. razredu tretjina (33 odstotkov), pri dijakih pa 36 odstotkov.

Starejše novice