V zadnjih šestih letih je vsako leto umrlo več kot 20.000 prebivalcev Slovenije, umrljivost je največja v zimskih mesecih. Povprečna starost umrlih se zvišuje.

Dan mrtvih oziroma dan spomina na umrle v Sloveniji zaznamujemo 1. novembra. Ob tej priložnosti so na Statističnem uradu Republike Slovenije pripravili nekaj podatkov iz statistike o umrlih. 

Umrljivost najvišja leta 2020 

V obdobju 2017–2022 je umrlo več kot 20.000 prebivalcev na leto. Pred tem je bilo to število večje le v letih 1983, 1984 in 1993. Največ smrti 24.016 so zaznali leta 2020, med epidemijo covida-19. To število se počasi zmanjšuje; lani je umrlo 22.492 prebivalcev.

Tudi začasni podatki za prvih osem mesecev tega leta kažejo, da bo število umrlih nižje. 

Povprečna starost umrlih čedalje višja 

V zadnjih 20 letih se je povprečna starost umrlih zvišala za 6,4 leta, z 72,3 leta v 2002 na 78,7 leta v 2022.

Pri lani umrlih prebivalcih je znašala 74,9 leta, pri prebivalkah pa 82,5 leta. 

Največ moških - 387 ali 3,5 odstotka vseh umrlih je lani umrlo pri starosti 86 let, največ žensk - 540 ali 4,8 odstotka vseh umrlih pa pri starosti 87 let.

Umrli po starosti, Slovenija, 2022 (vir: SURS).

Največ smrti pozimi 

Lani je bilo v zimskih mesecih (januar, februar, marec in december) 38 odstotka vseh smrti, v povprečju 71 vsak dan. V drugih mesecih je na dan umrlo povprečno 57 prebivalcev.

V povprečju je sicer vsak mesec umrlo 1.874 prebivalcev Slovenije, to je skoraj 62 na dan.

Dan z največjim številom smrti je bil 1. februar (93), dan, v katerem je umrlo najmanj oseb, pa 6. junij (35).  

Moški umirajo mlajši

Lani je bilo med umrlimi 14,7 odstotka samskih, 35,6 odstotka poročenih, 39,6 odstotka ovdovelih in 10,1 odstotek razvezanih.

Po spolu se ti deleži precej razlikujejo, saj je bilo med umrlimi moškimi 52,6 odstotka poročenih in 18,8 odstotka ovdovelih, med ženskami pa 19,0 odstotkov poročenih in 59,9 odstotka ovdovelih.

Razlog je v tem, da moški umirajo mlajši, večina žensk pa zaradi tega postane vdova.

Page 1 Umrli po zakonskem stanu, Slovenija, 2022 (Vir: SURS)

Najpogostejši vzrok smrti med moškimi neoplazme, med ženskami bolezni obtočil

Lani je največ prebivalcev umrlo zaradi neoplazem (3610 ali 32,6 odstotka), na drugem mestu so bile bolezni obtočil (2955).

Ravno obrnjeno je bilo pri prebivalkah – najpogostejši vzrok smrti so bile bolezni obtočil (4175 ali 37,2 odstotka), sledile so neoplazme (2858). 

Deset najpogostejših razlogov za smrt, Slovenija, 2022 (vir: SURS).

Starejše novice