Slika je simbolična.
Na Finančni upravi Republike Slovenije so dvema pravnima osebama izrekli prepoved opravljanja dejavnosti.

Finančna uprava Republike Slovenije nadzira spoštovanje predpisov tudi pri zavezancih, ki prodajajo sadje na stojnicah.

Pretekli konec tedna so na Finančni upravi Republike Slovenije uvedli nadzor na 21 lokacijah na obcestnih stojnicah sadja. Dvema pravnima osebama so izrekli prepoved opravljanja dejavnosti.

Eden od kršiteljev ni davčno potrdil kar 767 računov.

Prekrškovni postopki in izrečene globe

V lanskem letu je bilo opravljenih več kot 250 nadzorov na stojnicah pri 113 različnih pravnih osebah.

V 31 odstotkih opravljenih nadzorov so bile ugotovljene kršitve, ki se nanašajo na neizdajo računov, nepotrjevanje računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanje na črno in nepravilnosti, povezane z DDV-jem.

Vodenih je bilo 65 prekrškovnih postopkov, v katerih so bile izrečene globe v višini 235.750 evrov.

Največ aktivnosti na Primorskem

V letošnjem letu so se aktivnosti na tem področju začele intenzivneje izvajati v aprilu z začetkom sezone prodaje sadja.

Finančna uprava je opravila že več kot 60 nadzorov, pri 20 zavezancih za davek, največ na Primorskem.

Poostren nadzor stojnic na območju občin Pivka, Ankaran, Koper, Izola in Piran je potekal tudi pretekli konec tedna od 26. do 28. maja 2023.

Dvema pravnima osebama je bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ugotovljeni so bili tudi prekrški zaradi drugih kršitev davčnih predpisov.

Pri enem od zavezancev za davek je bilo ugotovljeno, da davčnemu organu v informacijski sistem davčnih blagajn ni posredoval podatkov o 767 izdanih računih.

S poostrenimi nadzori bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V okviru medresorske delovne skupine sodelujemo tudi z drugimi inšpekcijskimi službami.

Starejše novice