Fotografija je simbolična.
Po uredbi je ena izmed oblik dopolnilnih dejavnosti na kmetiji tudi socialno varstvo. Prve kmetije naj bi to dejavnost začele že konec tega leta.

V skupino dopolnilnih dejavnosti na kmetiji sodi tudi socialno varstvo. V to skupino sta trenutno uvrščeni dve vrsti: celodnevno ali dnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči.

Pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialnega varstva

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse skupine dopolnilnih dejavnosti, izpolnjevati še določene posebne pogoje.

Poskrbeti mora za primerno hrano, ki  mora vsaj v 50 odstotkih vrednosti prihajati iz slovenskih kmetij in od tega pridelanih, prirejenih ali predelanih živil v višini 30 odstotkov iz lastne kmetije, kjer se izvaja dopolnilna dejavnost socialnega varstva.

Kmetija mora bivajočim nuditi tudi primerno bivalno okolje in družabništvo. V primeru celodnevnega bivanja je treba imeti urejene enoposteljne ali dvoposteljne sobe, v katere se sme sprejeti največ šest oseb. V dnevne oblike bivanja odraslih in starejših pa sme kmetija sprejeti največ 12 oseb.

Kmetija mora bivajočim omogočati družabništvo in jih lahko tudi vključuje v življenjski ritem kmetije kot celote, tako gre za neke vrste sožitje generacij in bivanja v domačem okolju na podeželju. 

Samo za tiste, ki ne potrebujejo pomoči pri življenjskih potrebah

Starejši, ki bi si želeli takega bivanja, pa ne smejo soditi v skupino oseb, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih dnevnih potreb. Dopolnilna dejavnost socialnega varstva na kmetiji pomeni, da ima posameznik na kmetiji poskrbljeno za bivanje, prehrano, pranje osebnega in posteljnega perila ter čiščenja in vzdrževanja bivalnega prostora in družabništvo. Vse druge potrebe, pri katerih bi bilo treba nuditi nego in pomoč pri življenjskih opravilih, na kmetiji niso dopustne.

Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije priporoča kmetijam, ki bodo to dejavnost izvajale, da si izdelajo izjavo z oceno tveganja. Treba pa je tudi voditi evidenco o prisotnosti in odsotnosti ter razlogih za odsotnost o vseh, ki bodo vključeni v storitev socialnega varstva na kmetiji.

Konec lanskega leta je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis v okviru katerega se bodo izvajale dejavnosti socialnega varstva na kmetijah v obliki pilotnih projektov za največ 36 mesecev. Razpis se je sicer zaprl letos aprila, naj bi pa bilo po oceni v pilotni projekt vključenih od osem do deset kmetij. Med trajanjem projekta bodo vidne zahteve, ki jih bo potrebno urediti tako z vidika varnosti uporabnika kot izvajalca.

Komentarji (1)

Ne more ... (ni preverjeno)

Nezdruzljivost dejavnosti po zakoniku o gospodarskih druzbah.

Starejše novice