Slika je simbolična.
Kmetijsko ministrstvo je po tem, ko je nekatere dele države prizadelo več neurij s točo, za lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike za kmete pripravilo navodila za nekoliko lažje uveljavljanje v primerih hujše škode zaradi toče.

Vsa kmetijska gospodarstva, ki so na območjih, kjer je prišlo do toče in zaradi posledic toče ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavili na zbirni vlogi za leto 2022, morajo sporočiti višjo silo, vendar jim tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil, pravijo na resornem ministrstvu.

Kot dokazilo bo namreč služil seznam prizadetih katastrskih občin, ki ga je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in je v skladu s podatki Agencije Republike Slovenija za okolje.

Omenjeni seznam je skupaj z že omenjenimi navodili objavljen na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Obrazec dostopen na spletni strani agencije za kmetijske trge

Med drugim je v navodilih pojasnjeno, v katerih primerih mora kmetovalec sporočiti primer višje sile za neposredna plačila in za ukrepe razvoja podeželja, kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, dobrobit živali in investicijski ukrepi in ukrep, namenjen mladim prevzemnikom kmetij.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora sporočiti višjo silo na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani agencije za kmetijske trge in ga agenciji nato poslati v 15. delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem.

Za območja izven katastrskih občin iz seznama potrebna dokazila

Kmetje, ki so utrpeli škodo, morajo na obrazcu kot razlog višje sile označiti »huda naravna nesreča, ki je resno prizadela kmetijsko gospodarstvo«, v rubriki »opis primera višje sile« pa opisati, kako je do dogodka prišlo.

Nosilcu dejavnosti pri tem ni treba prilagati dokazil, razen za področji kmetijsko-okoljsko-podnebnega plačila in ekološkega kmetovanja, kjer mora priložiti predpisane evidence.

Če se prizadeta zemljišča, ki so jih kmetje prijavili na zbirni vlogi za leto 2022, nahajajo izven katastrskih občin iz seznama, velja enak postopek, vendar mora v tem primeru za točo podati dodatna dokazila, kot so fotografije, zapisnik zavarovalnice in izjava o ogledu in oceni škode, ki jo izdela javna služba kmetijskega svetovanja, so še sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Starejše novice