Slika je simbolična.
Policisti in kriminalisti Policijske uprave Maribor so obravnavali dve različni kriminalistični preiskavi fiktivnih prijav prebivališč, ki med seboj v ničemer nista povezani.

V eno je po besedah Policijske uprave Maribor vpletena ena od uslužbenk ene od upravnih enot na območju Policijske uprave Maribor, v drugo pa ena od uslužbenk enega od državnih organov, ki deluje na območju Maribora.

V fiktivni prijavi prebivališč vpletena uslužbenka ene izmed upravnih enot 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so obravnavali kaznivo dejanje jemanja podkupnine, ki ga je utemeljeno osumljena uslužbenka ene izmed upravnih enot na območju Policijske uprave Maribor.

Kot uradna oseba namreč ni opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti in je v nadaljevanju v zvezi s tem, zahtevala in tudi prejela obljubo premoženjske koristi.  

Policisti Policijske postaje Maribor I so 6. januarja letos prejeli anonimno pisanje, iz katerega so izhajali očitki, da je zaposlena na upravni enoti fizični osebi – državljanu tretje države, zavrnila prijavo začasnega prebivališča na naslovu iz območja Celja, hkrati pa bi mu naj ponudila prijavo na naslovu na območju Maribora, za kar bi mu naj postavila ceno 25 evrov. 

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je osumljena 6. januarja, na sedežu ene izmed upravnih enot z območja Policijske uprave Maribor opravljala enostavne upravne naloge.

Pri tem je od dveh fizičnih oseb oziroma tujcev – državljanov tretjih držav, prejela izpolnjeno izjavo s pooblastilom lastnika stanovanjskega objekta, da lahko na naslovu z območja Celja, opravi prijavo začasnih prebivališč.

 Z vpogledom v ustrezno, obstoječo računalniško aplikacijo je ugotovila, da je na navedenem naslovu prijavljenih več kot deset tujcev – državljanov tretjih držav, s čimer je bil podan dvom v verodostojnost podatkov iz prijav. 

Osumljenka bi nato morala uvesti postopek preverjanja resničnosti prijave začasnega prebivališča, a tega ni storila. Namesto tega je oba tujca – državljana tretjih držav, istega dne za začasno prebivanje prijavila na naslovu svojega stalnega prebivališča na območju Maribora.

Z njima je nato za ta čas sklenila ločeni najemni pogodbi, v katerih je bilo določeno tudi plačilo najemnine v višini 20 evrov mesečno, skupno za oba torej 480 evrov letno.   

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine je predpisana kazen zapora od enega do petih let in denarna kazen. Zoper osumljeno je bila na pristojno Okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.

V fiktivne prijave prebivališč vpletena uslužbenka državnega organa iz Maribora

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Maribor so obravnavali kaznivo dejanje Zlorabe osebnih podatkov, ki ga je utemeljeno osumljena 41-letna uslužbenka državnega organa iz Maribora.

Kot uradna oseba je nepooblaščeno vstopila v računalniško vodeno zbirko podatkov državnega organa z namenom, da si pridobi podatke za sestavo listin, nujnih za urejanje formalno pravilnega postopka lažne prijave začasnega prebivališča državljanov tretjih držav.

41-letna osumljenka je v sostorilstvu s 50-letnim osumljenim zunajzakonskim partnerjem izvršila sedem kaznivih dejanj ponarejanje listin.

V letih 2019 do 2020 v postopkih sta z uslužbenci upravnih enot večkrat uporabila ponarejeno listino, kot procesno nujno dovolilo za bivanje na naslovu.

Osumljenca sta v nadaljevanju v sostorilstvu izvršila še osem kaznivih dejanj overitve lažne vsebin. V letih 2019 do 2020, sta uslužbence upravnih enot večkrat spravila v zmoto in s tem dosegla, da so ti v javni listini in knjigi potrdili nekaj lažnega. 

Na upravne enote sta predložila obrazce o prijavi začasnega prebivališča, v katerih je bilo lažno navedeno, da bodo fizične osebe (tujci – državljani tretjih držav)  začasno prebivali na naslovih, čeprav sta vedela, da osebe nimajo namena začasno prebivati na teh naslovih, in tam tudi niso prebivale.

Tako sta po besedah policije dosegla, da so uslužbenci upravnih enot fizičnim osebam izdali potrdila o prijavi začasnega prebivališča in jih vpisali v Register stalnega prebivalstva Republike Slovenije.

Po do sedaj zbranih obvestilih so tujci za posamezno fiktivno prijavo prebivališča plačali med 350 in 550 evrov, s čimer sta si v obdobju nekaj več kot enega leta, pridobila vsaj 50.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Natančna višina protipravno pridobljene premoženjske koristi bo znana po zaključeni kriminalistični preiskavi. 

Osumljenima je bila 10. februarja odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Policisti in kriminalisti so v času pridržanja, na podlagi odredb pristojnega Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišne preiskave na različnih naslovih na območju Policijske uprave Maribor.

Osumljeni sta bili 12. februarja 2021 s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki ju je po zaslišanju izpustil na prostost.

Za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov je predpisana kazen zapora do petih let. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je predpisana kazen zapora do dveh let. Za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine je predpisana kazen zapora do treh let.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice