Ponovno se je pojavila pobuda, da bi opuščeni železniški tunel Pekel in opuščeni pesniški viadukt preuredili v kolesarsko pot. Gre za nekaj let star projekt, o katerem pa že nekaj časa ni govora. Bo sedaj naposled znova oživel?

Na marčevski seji mestnega sveta Mestne občine Maribor je mestni svetnik Josip Rotar ponovno predstavil pobudo, da bi opuščeni železniški tunel Pekel in opuščeni pesniški viadukt preuredili v kolesarsko pot.

Po njegovih besedah bi s projektom bistveno izboljšali kolesarsko infrastrukturo v smeri proti državni meji na severu, predvsem proti občinam Pesnica in Šentilj.

»Izražam močno zaskrbljenost zaradi pomanjkljivega napredka in nedoločnih odgovorov ter pomanjkanja interesa vseh pristojnih organov glede kakovostne kolesarske infrastrukture v smeri proti državni meji na severu,« je med drugim dejal Rotar.

Ureditev bi prispevala k večji turistični privlačnosti mesta

Predor Pekel, ki je bil del nekdanje železniške proge Maribor-Šentilj, in Pesniški viadukt, ki je nekoč prečkal Pesniško dolino, sta pomembna dela železniške infrastrukture z bogato zgodovino.

Opuščeni železniški objekti, ki so nekoč služili kot ključne transportne povezave, danes predstavljajo velik potencial za razvoj kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti v regiji.

Rotar je poudaril, da bi preureditev teh objektov prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti in povečanju turistične privlačnosti regije. Prav tako bi to omogočilo vzpostavitev evropskega kolesarskega koridorja EuroVelo 9, ki poteka od Baltika do Jadrana.

Ta koridor bi Mariboru omogočil, da postane ključna točka na mednarodnem kolesarskem zemljevidu, kar bi prispevalo k večji prepoznavnosti in turistični privlačnosti mesta.

Že leta 2022 začeli pripravljati projektno nalogo, a je projekt nato zastal

Kljub jasni viziji in prepoznanemu potencialu se projekt sooča z izzivi, kot so pomanjkanje napredka in nedoločni odgovori pristojnih organov.

Mestni svetnik Josip Rotar poudarja, da je nujno potrebna aktivna koordinacija med mariborsko občino, sosednjimi občinami, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor, da se zagotovi hitro in odločno ukrepanje ter pripravi jasen časovni načrt za izvedbo projekta.

Na Mestni občini Maribor na pobudo odgovarjajo, da sta tako župan Saša Arsenovič kot podžupan Samo Peter Medved, skupaj z občino Pesnica, že leta 2022 podala pisno ponudbo ministrstvu za infrastrukturo za vzpostavitev železniške povezave po opuščeni progi železnice, torej od Pesnice preko viadukta skozi Pesniško dolino in predora Pekel.

»Pisna pobuda je padla na plodna tla in na osnovi te pobude se je začela pripravljati projektna naloga za kolesarsko pot Eurovelo. Trasa je bila v celoti usklajena in tudi projektna naloga v pripravi, žal pa so se potem izgubile vse informacije glede nadaljnjih aktivnosti,« razlagajo na mariborski občini.

Mariborska občina si prizadeva za nadaljevanje projekta

Predlog je župan Saša Arsenovič ponovno predstavil na zadnjem sestanku z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek.

»Na ministrstvu za infrastrukturo so se zgodile določene kadrovske zamenjave, kjer novo vodstvo o projektu, kot smo ugotovili, sploh ni bilo obveščeno, zato smo dali tudi pobudo in je tudi v zapisniku, da se z aktivnostmi nadaljuje,« razlagajo na mariborski občini.

Pri tem pa še dodajajo, da so z že omenjeno projektno nalogo seznanili tudi občini Šentilj in Pesnica kot tudi občino Hoče-Slivnica, kamor se kolesarska pot Eurovelo nadaljuje. Zavezali pa so se tudi k temu, da bodo na ministrstvo za infrastrukturo ponovno poslali vso dokumentacijo ter dopise za nadaljevanje postopkov.

Starejše novice