Foto: Tim Vengust
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil podatke o zdravju v prebivalcev posameznih občinah. Preverili smo, kakšni so podatki za Mestno občino Ptuj.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nove in trenutno aktualne podatke o zdravju prebivalcev v posameznih občinah. Preverili smo, kakšne so ključne ugotovitve na podlagi različnih kazalnikov zdravja za Mestno občino Ptuj in jih objavljamo v nadaljevanju.

Zdrava občina je zdravju naklonjeno okolje, kjer so preko usklajenih aktivnosti zagotovljeni ugodni družbeni in fizični pogoji za zdravje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje si prizadeva spodbujati lokalne skupnosti v slovenskih občinah k aktivnemu odnosu do zdravja prebivalcev ter odkrivati in širiti najboljše prakse s tega področja, kar pomeni tudi sistematično zbirati in analizirati podatke o učinkih svojih dejavnosti na zdravje prebivalstva.

Zdravstveno stanje in umrljivost na Ptuju

Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev na Ptuju trajala povprečno 19,4 koledarskega dneva na leto, v Sloveniji pa 21,7 dneva.

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka na Ptuju, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila na Ptuju nekoliko višja od slovenskega povprečja. Znašala je 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0.

Pri starejših prebivalcih občine Ptuj je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.

Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila na Ptuju 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva na Ptuju

Telesni fitnes otrok na Ptuju je bil blizu slovenskemu povprečju, sporočajo iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila na Ptuju nižja od slovenskega povprečja. Znašala je 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.

Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.

Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila na Ptuju nekje v slovenskem povprečju. Znašala je 64,3 odstotka, v Sloveniji pa 63,4 odstotka.

Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je znašala na Ptuju 72,1 odstotka, v Sloveniji pa 71,4 odstotka.

Starejše novice