V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe«.
Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti porečja Drave.

V bližini slovensko-hrvaške meje je storjen še en korak v smer zmanjševanja poplavne ogroženosti

Občani Cirkulan, ki pod gradom Borl živijo v neposredni bližini Drave, so dočakali nov rokav na reki, s katerim je direkcija za vode uredila razlivno območje pri Mali vasi. 

S slednjim so omilili škodo po vse pogostejših jesenskih poplavah reke v njenem spodnjem toku. 

Kanal je dolg okoli 950 metrov in širok okoli 12 metrov, globina pa v povprečju znaša približno dva in pol metra. Dela so končali že aprila letos.

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti

Gre za evropsko sofinanciran čezmejni projekt Frisco, katerega namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in delih porečij Drave ter Mure v Sloveniji in na Hrvaškem.

Uroš Vogrinec, gradbeni nadzornik v času gradnje, je v svoji predstavitvi obeh ukrepov zraven ključnih podatkov pojasnil, da nizki pretoki Drave tečejo mimo novega rokava, ob višjih pretokih pa se Drava začne prelivati.

»Opravili smo veliko delo, pomembno tako za okoliške prebivalce kot tudi za naravni habitat. Vesel sem, da so gradbena dela končana in je tako nov rokav kot tudi skalno deponijo v svoje roke že vzela narava in ukrepe začela zaraščati, verjamem pa, da je veselo tudi pod vodo,« je dodal.

Nov rokav reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na slovenski strani.

Drava v nekaj letih odnesla 25 metrov brežine

Z novim rokavom Drave so izboljšali tudi pretočnost struge tega odseka, kar ima tudi pozitivne učinke na poplavno varnost. 

Mateja Klaneček, vodja projekta pri Direkciji Republike Slovenije za vode in vodja sektorja za območje Drave, je pojasnila: »Drava je dobila dodatni prostor, pomembno pa je predvsem iz vidika varovanja desne brežine, kjer se zmanjšuje erozija, pa tudi zaradi dodatnega prostora v primeru nastopa visokih voda.«

Dodatna pridobitev ob Dravi na tem območju pa je še skalna deponija, ki bo pomagala ustaviti odžiranje teh zemljišč. 

Slikovito je dejstvo, da je od leta 2013 do leta 2021 na tem mestu Drava odnesla 25 metrov te brežine.

Ukrepanje je bilo nujno, sicer bi v nekaj letih lahko ostali brez državne ceste, ki pelje mimo Drave proti Zavrču.

Na Hrvaškem projekt prinesel nov nasip

Na hrvaški strani meje pa so v okviru projekta izgradili 3,7 kilometra dolg nasip za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje. To je prav na območju, kjer so hude poplave leta 2012 obstoječi nasip povsem uničile.

Ustvarjena so tudi nova zavetišča za ribe; na brežinah v celotni dolžini rokava je vgrajenih deset sonaravnih jezbic in 20 podrtih debel.
Skalna zaščita iz naravovarstvenega vidika nudi pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic.

Izzivov, povezanih z reko Dravo, v občini Cirkulane ne manjka

Antonija Žumbar, županja občine Cirkulane, je ob simboličnem prevzemu objekta izrazila zadovoljstvo z novo naložbo v varnost in okoljevarstvo v občini ter pohvalila sodelovanje z investitorji. 

»Vsi tukaj imamo radi našo reko in okolje okoli nje. Verjamem, da so z izvedbo protipoplavnih in naravovarstvenih ukrepov na obeh straneh meje zdaj vsi prebivalci okoliških naselij in njihovo premoženje bolj varni pred poplavami, hkrati pa se s tem zvišujeta tudi njihova kakovost življenja in možnosti razvoja. Seveda pa se hkrati veselimo novih skupnih projektov, saj izzivov, povezanih z reko Dravo, v občini ne manjka,« je dejala županja.

Ob tem pa je opozorila, da se dela v smeri poplavne varnosti na tem območju še niso zaključila: »So še poplavna območja. Prvo je pod gradom Borl, tukaj je direkcija za vode že našla rešitev z izgradnjo nasipa, druga zadeva pa je v Gradiščah, kjer se reka Drava zajeda v brežino hriba, na katerem danes tudi že poteka sanacija plazu.«

Investicijo je, v imenu lokalne skupnosti, z navdušenjem prevzela županja občine Cirkulane.
Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so rokav uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Drave.

Več o projektu ...

Projekt Frisco 2.3 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Drave: z izgradnjo rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi na slovenski strani in z rekonstrukcijo nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na hrvaški strani reke. 

Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja in varovanja okolja. 

Skupna vrednost projekta je 3,3 milijona evrov, od tega 85 odstotkov sofinancira Evropska unija.

Dela v Mali vasi v Sloveniji so zajemala gradnjo rečnega rokava vzdolž sipine ob desnem bregu reke Drave s tremi tolmuni in izvedbo skalne deponije na območju, kjer se struga reke Drave najbolj približa cesti in je pričakovana nadaljnja bočna erozija brežine.

Skalna zaščita iz naravovarstvenega vidika nudi pogoje za formiranje gnezdišč redkih in ogroženih vrst ptic, ustvarjena pa so tudi nova zavetišča za ribe; na brežinah v celotni dolžini rokava je vgrajenih deset sonaravnih jezbic in 20 podrtih debel.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice