Foto: Darja Verlič
Na območju Ljudskega vrta so v teku dela za poplavno varnost šole in območja.

Spomnimo. Nedavno so iz Mestne občine Ptuj sporočili, da trenutno na območju Ljudskega vrta poteka gradbena dela. 

Podjetje Drava - Vodnogospodarsko podjetje Ptuj je 6. decembra lani sklenilo pogodbo z ministrstvom za okolje in prostor, direkcijo za vode za izvedbo projekta zagotovitve poplavne varnosti. 

Projekt bo zagotovil poplavno varnost na območju ptujske Drave, v Rogoznici, Ljudskem vrtu, Vičavi, Čreti

Projekt bo zajemal izgradnjo suhega zadrževalnika v Ljudskem vrtu. Izvedli bodo nasip ob Ulici 5. prekomorske in na južnem obrobju ribnika v skupni dolžini 150 metrov. 

Tako se bo v primeru naliva voda zbirala v zadrževalniku, na tak način pa bodo šolo zaščitili pred poplavami.

Urejajo pa tudi ribnik

V sklopu del pa bodo uredili tudi ribnik v Ljudskem vrtu. Tega so že izpraznili, sledi pa še poglobitev, brežine pa bodo zavarovali z leseno oblogo. 

Uredili bodo tudi okolico ribnika, dodali bodo nove zasaditve v ribniku in na nasipih ob cesti, uredili bodo tudi učno gredo in brežine. 

Starejše novice