Zavod Hrastovec je pridobil sredstva za obnovo gradu Cmurek.

Grad Cmurek, v katerem je do leta 2004 delovala enota Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, je še vedno v upravljanju zavoda, grad je več let sameval in tudi ni bil deležen obnove s strani zavoda.

Od leta 2013 v gradu deluje Muzej norosti, ki se ukvarja z raziskovanjem, ohranjanjem in predstavljanjem zgodovine gradu Cmurek na Tratah, ki sodi med najstarejše in največje gradove na Slovenskem.

»V Muzeju norosti so vložili veliko ur prostovoljnega dela za obnovo in ohranitev gradu ter so tudi podali pobudo za pridobitev sredstev za obnovo, saj si vseskozi prizadevajo za ohranitev tega bisera,« so sporočili iz Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. 

Za obnovo 50 tisoč evrov, kaj bodo prenovili?

Upravljalec gradu je še vedno Socialno varstveni zavod Hrastovec zato se je lahko prijavil na razpis. Na razpisu so pridobili 50.000 evrov državnih sredstev za obnovo gradu Cmurek. 

S pridobljenimi finančnimi sredstvi bodo obnovili most, preko katerega je omogočen dostop v sam grad in popravili del strehe in žlebove.

Starejše novice