Foto: Dom upokojencev Ptuj
Kidričevska enota ptujskega doma upokojencev bo deležna prenove.

Dom upokojencev Ptuj je izdal javno naročilo za preureditev enote v Kidričevem. In kaj točno bodo obsegala dela? 

V kidričevski enoti bodo preuredili in povečali razdelilno kuhinjo v centralno kuhinjo, ki bo neposredno ob enoti za demenco. V bivšem večnamenskem prostoru bodo uredili pet dodatnih postelj, ki bodo namenjeni stanovalcem z napredovano obliko demence, torej ko ti postanejo nepokretni. 

Prostornejši večnamenski prostor je bil lani urejen v mansardi enote, zato je sedaj ta v pritličju prazen. 

Dom bo investicijo financiral iz lastnih sredstev, projektu pa bodo namenili 375 tisočakov brez davka na dodano vrednost. 

Zagotovili bodo še pet dodatnih postelj 

Zraven varovane enote za osebe z demenco bodo tako uredili še pet postelj, ki bodo namenjeni tistim, ki so z demenco in postanejo nepokretni. 

Projekt bo predvidoma končan v treh ali štirih mesecih. Odpiranje ponudb bo potekalo 29. marca, če bo razpis uspešen in bo izvajalec izbran, pa sledi vpeljava v delo. Temu sledi nekaj mesecev dela.

Če bo torej postopek izpeljan brez posebnih preprek, bi lahko dela bila končana približno do jeseni. 

Povpraševanje po posteljah za osebe z demenco vedno večje 

Enota Kidričevo se sicer izven gabaritov širiti ne more, saj stavba spada v območje spomeniškega varstva. Kljub temu pa bo, po preureditvi prostorov, postelj za osebe z demenco več. 

V Domu upokojencev Ptuj imajo sicer tri varovane enote za osebe z demenco. To so v enotah Ptuj, Kidričevo in Koper, ter dve enoti, kjer obravnavajo osebe z demenco po konceptu osebnega spremljanja, kar je vzpostavljeno v Muretincih in Juršincih. 

Vesna Šiplič Horvat, direktorica ptujskega doma upokojencev doda še, da je povpraševanja po posteljah ali sobah za osebe z demenco zmeraj več. Prav iz tega razloga bodo v enoti Žabjak imeli varovano enoto za dvanajst oseb in predvidoma devetnajst mest za osebno spremljanje. 

Starejše novice