Podelitev priznanj bo v petek, 4. avgusta, ob 19.30, na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju

Že 18. leto zapored je Mestna občina Ptuj izpeljala akcijo Kmetija leta, s katero se v Sloveniji ne more pohvaliti nobena mestna občina. S tem v najstarejšem mestu dokazujejo, da si mesto in podeželje trdno podajata roki, obenem pa tudi utrjujejo zavedanje o pomenu kmetijstva za razvoj mesta in celotnega območja. V Domu krajanov na Grajeni je bila razglasitev priznanj v akciji Kmetija leta, ki sta jih prejeli družini Čeh in Šprah.

Kmetije so si ogledali člani ocenjevalne komisije: predsednik komisije Andrej Rebernišek in člani Marjan Horvat, Terezija Meško in Marjan Kolarič. Ocenjevalni elementi so bili: ekološko in tehnološko varčno kmetovanje, gospodarjenje na kmetiji in ohranjanje tradicije življenja na vasi, arhitektura in urbanizem ter zunanja ureditev kmetije.

Župan Miran Senčar je ZA inovativno kmetijstvo

Župan Miran Senčar pojasni, »da gre za dve popolnoma različni kmetiji. Na eni strani je kmetija Šprah iz Kicarja, pri kateri gre za ohranjanje tradicije življenja na vasi in tudi arhitekturne dediščine. Na drugi strani pa je kmetija Čeh iz Podvincev, ki združuje štiri generacije nasmejanih ljudi, ki so optimistični in nasmejani.« Poudari, da je treba biti tudi v kmetijstvu inovativen in navede primer dobre prakse iz Prekmurja – paradižnik Lušt. Priznava, da se v mestni občini že dve leti trudijo, da bi pridobili sredstva za geotermalni vrtini, za kateri je predvidena naložba 5 milijonov evrov. Ti vrtini bi lahko podobno kot v Prekmurju uporabljali za kmetijsko proizvodnjo, pridelavo zelenjave, ogrevanje rastlinjakov in tudi za pridobivanje električne energije. Mestna občina Ptuj je tudi pristopila k sistemu namakanja, vendar je odziv kmetij manjši, kot so pričakovali. Kmete opozori, da se podnebje spreminja, vedno več je suše in mraza, tako da bodo morali razmisliti o spremembi rastlin, ki jih bodo gojili v prihodnje.

Direktor območne izpostave Kmetijsko gospodarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek poudari, da je Ptuj s spodnjim Podravjem eno izmed pomembnejših območij za pridelovanje hrane v Republiki Sloveniji. V občini so številne res uspešne kmetije, kar je zasluga kmetov, pridelovalcev hrane in vseh, ki delajo v tem okolju, od vseh strokovnih služb do zadrug, ki skrbijo za povezovanje in trženje. Pravi, da vse zaradi spreminjajočih podnebnih sprememb čaka ogromno izzivov, vendar tudi ogromno priložnosti za nova delovna mesta.

Kmetija leta 2017 – Kmetija Čeh

To je bila tudi prva kmetija v Mestni občini Ptuj, ki sta jo lani prevzela mlada naslednika Sandra in Matjaž Čeh. Njihova osnovna dejavnost je mlečna proizvodnja, vendar so se zraven govedoreje začeli ukvarjati še s pridelovanjem krompirja, česna in ptujske čebule. Izdelke tržijo pod sloganom Darovi narave kmetije Čeh in jih je mogoče kupiti v domači trgovini ter na okoliških priložnostnih sejmih. V prihodnosti si želijo posodobiti kmetijo in kmetijsko mehanizacijo, trenutno pa so ravno v fazi prenove hlevov.

Nagrada za ohranjanje tradicije življenja na vasi in ohranjanje arhitekturne dediščine kmetiji Šprah

To je sicer nedelujoča kmetija, ki se ukvarja s predelavo hrane, vendar samo za lastne potrebe. Pomembna je predvsem zaradi hiše, v kateri se je rodil narodni junak Jože Lacko. Franc in Jožica Šprah pa jo že desetletja vzdržujeta po svojih finančnih močeh. Vsako leto 27. aprila hišo obišče tudi posebna delegacija, ki ob spominski plošči položi venec, do nedavnega pa so se ob njej še ustavljali pohodniki, kar je dokaz, da spomin na junaka Lacka še živi.

 

Starejše novice