Svoje nove prostore za delovanje je dobilo Kulturno društvo Grajena.

V soboto, 26. marca, je Kulturno društvo Grajena dobilo nove prostore v Domu krajanov Grajena. 

Dom krajanov Grajena je v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Četrtne skupnosti Grajena. Kulturno društvo Grajena ima v souporabi v domu tri prostore, namenjene delovanju dramske skupine in moškega pevskega zbora. 

Dvorana s pripadajočimi prostori je predvsem namenjena za razne kulturne prireditve in izvedbo vaj in priprav na nastope. Dvorano uporabljajo tudi druga gostujoč društva za nastope in gostovanja v Grajeni.

Dom krajanov Grajena je že desetletja osrednji prostor kulturnega in družabnega dogajanja. 

Mestna občina Ptuj kot investitorka in lastnica Doma krajanov Grajena je realizirala projekt ureditve tako, da se lahko uporablja za javne kulturne in druge s kulturo povezane dejavnosti. 

Investicija predstavlja pomembno pridobitev tako z vidika lokalnega kakor tudi regionalnega pomena, saj predstavlja osnovo za komuniciranje z različnimi javnostmi na temo kulture in z njo povezanih dejavnosti. 

Kulturno društvo Grajena deluje več kot 70 let, a svojih prostorov niso imeli.

Županja Nuška Gajšek je ob otvoritvi dejala, da si je društvo te prostore po toliko letih še kako zaslužilo. Verjame, da bodo pevci, kulturniki in gledališčniki tako še bolj srčno opravljali svoje poslanstvo.

Starejše novice