Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je včeraj mudil na delovnem obisku v Podravju in Pomurju.

Obisk na terenu je bil namenjen podrobnejši seznanitvi ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška s stanjem sektorja v času epidemije covid-19. Minister se je seznanil tudi s primeri dobrih praks in razvojnimi projekti.

Med drugim se je minister sestal z županom občine Ormož. V krajšem pogovoru je župan ministra seznanil z aktivnostmi lokalne skupnosti, ki so povezane z nekdanjo tovarno sladkorja oziroma s poslovnimi idejami povezanimi s kmetijsko dejavnostjo. 

Minister je župana seznanil, da država ne more biti investitor v poslovne ideje, kar je bilo v preteklosti večkrat ponovljeno pri vprašanjih glede izgradnje nove tovarne sladkorja. Glede drugih načrtov, vezanih na kmetijske aktivnosti, pa je predstavil možne ukrepe in spodbude v okviru skupne kmetijske politike ter opozoril tudi na sklad za okrevanje. 

Dotaknila sta se tudi področja naročanja lokalne hrane v javne zavode, šole in vrtce, kjer ima lokalna skupnost velik vpliv.

Na Pragerskem se je minister srečal z vodstvom Sindikata kmetov Slovenije. Pogovor je tekel o razmerah v sektorju kmetijstva, ki se v času epidemije sooča z velikimi težavami, pripravami na reformo kmetijske politike. 

Minister je še v Zgornji Kungoti obiskal izletniško kmetijo, ki se ukvarja z vinogradništvom in se v času epidemije sooča s posledicami na področju izvajanja dopolnilnih dejavnosti. 

V pogovoru z vinogradnikom in predsednikom vinarske zadruge so odprli vprašanja, vezana na sedanje možne podpore in ukrepe vinogradništvu in vinarstvu ter pripravo novih ukrepov, ki jih sektor potrebuje.

Pri tem so posebej izpostavili ukrepe prestrukturiranja vinogradov, destilacije, zelene trgatve in nadomestila po podobnem principu kot lani. Minister je poudaril tudi sprejem PKP8 na vladi z vidika izvajanja že sprejetih zakonskih podlag za ukrepe za pomoč sektorjem v težavah.

Minister se je sestal tudi s predstavniki občine Apače, kjer je pogovor tekel o načrtih povezanih s kmetijstvom in namakalnih sistemih

Pogovor je tekel tudi o težavah nekaterih kmetov, ki svojo kmetijsko dejavnost izvajajo na področjih, kjer je kmetovanje oteženo. Popoldne je minister obiskal tudi kmetijsko-kulinarično podjetje v Murski Soboti, ki se ukvarja s predelavo mesa in mesnih izdelkov ter gostinstvom in trgovino. 

Seznanil se je tudi s primerom dobre prakse povezovanja med kmeti ter krepitvijo blagovne znamke, ki pri potrošniku zbuja zaupanje in krepi stabilnost sodelujočih lokalnih pridelovalcev oziroma povezanih deležnikov ter posredno pozitivno vpliva širše na regijo.

Starejše novice