Slika je simbolična.
Prihaja čas opravljanja sezonskih del in kmetje že iščejo marljive roke.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje tudi letos objavlja informacije o predvidenih možnostih občasnega sezonskega dela v kmetijstvu v različnih slovenskih regijah. V kmetijstvu prihaja čas intenzivnega dela, za katera kmetje in kmetijska podjetja potrebujejo pomoč. 

V obdobju od začetka pomladi pa do konca jeseni različni pridelovalci sadja in zelenjave namreč iščejo delavce za obiranje sezonskih pridelkov, s čimer marsikdo najde dodatno priložnost za zaslužek. Sezonskega dela ne iščejo zgolj študenti, mladi in brezposelni, ampak tudi starejše osebe, nekatere že v pokoju.

Medtem ko je spomladi aktualna sezona obiranja jagod, v poznem poletju oziroma zgodnji jeseni delodajalci iščejo predvsem delavce za obiranje grozdja in jabolk.

Največ sezonskih del se običajno opravlja ravno v naših krajih in letos temu ni nič drugače. 

Dela se lahko opravljajo največ 90 dni

Sezonsko delo je začasno in občasno delo, za krajše lahko pa tudi za daljše obdobje. Dela se izvajajo pretežno v kmetijstvu pri izvajalcih, ki ne potrebujejo delovne sile čez leto.

»Posamezni izvajalec lahko tovrstno delo opravlja največ 90 dni v posameznem koledarskem letu. Izvajalci smejo v dovoljenem obdobju opravljati delo na enem ali več kmetijskih gospodarstvih, seveda pa je potrebno pri tem spoštovati določbe glede delovnega časa, odmorov in počitkov, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja,« razlaga Miran Murko, vodja urada za delo ptujske izpostave zavoda za zaposlovanje.

S to obliko dela so izvajalci zaščiteni tudi pred diskriminacijo, spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu.

Zagotavlja se jim enaka obravnava glede na spol, prepoved dela otrok, delovni čas, odmori in počitki, odškodninska odgovornost, varstvo nekaterih kategorij delavcev glede prepovedi opravljanja del ter varstvo osebnih podatkov v enaki meri, kot so ta področja urejena v zakonu, ki ureja delovna razmerja.

Minimalna urna postavka znaša 5,79 evra

Posamezniki, ki se odločijo za vključitev v sezonska dela, so s strani zavoda seznanjeni z izvajalci, ki ta dela izvajajo, lokacijo izvajanja, vrsto sezonskega dela, časom izvajanja del in s pogoji, ki jih izvajalec predstavi.

»Minimalna urna postavka za delo po tej pogodbi od 1.4.2022 dalje znaša 5,79 eur. Naročnik dela je izvajalcu dolžan izplačati plačilo za opravljeno delo v 15 dneh po opravljenem delu oziroma, če je pogodba sklenjena za več kot mesec dni, do 15. v mesecu za pretekli mesec,« razlaga Murko.

Delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu se šteje kot delo v okviru drugega pravnega razmerja. 

V območni službi Ptuj iščejo 45 sezonskih delavcev

Na Zavodu za zaposlovanje so se že oglasili prvi delodajalci, ki iščejo marljive roke.

»Potrebe po sezonskih delih prevladujejo v sadjarstvu, vinogradništvu, sledi hmeljarstvo in zelenjadarstvo. Občasno pa tudi v vrtnarstvu,« pojasnjuje Murko.

Na ptujski območni službi zavoda sta za leto 2022 podala potrebo dva izvajalca sezonskih del v kmetijstvu in sicer za 45 sezonskih delavcev.

V območni službi Ptuj sezonsko delo v kmetijstvu iščeta Trsničarska zadruga Žiher iz Podgorcev (40 oseb) in Stanko Horvat iz Podgorcev (5 oseb).

Potrebo po sezonskih delih na Ptuju pa so izpostavile tudi druge območne službe zavoda. Za delo na Ptuju pridne roke išče tudi Sadjarstvo Slom in Danica Juhart iz Zgornje Ložnice.

Komentarji (4)

Stanko (ni preverjeno)

Težko boste za takšno bruto urno postavko dobili dovolj delavcev ! V tujini so urne postavke enkrat višje in še več!
V tej naši državi bo treba začeti delavce plačevati kot se spodobi, z vsemi dodatki vred!
Ti sezonski delavci bi lahko dobili vsaj dodatek na pogoje dela !

Flower Angel (ni preverjeno)

Ja Nemčija je ravno dvignila minimalno postavko na 12€, Anglija ima pa tudi okrog 12€. Janševa vlada ni spremenila naše urne postavke pa je tudi Golobova ne bo. Nekdo mora delat za majhne cente.

MATEJ (ni preverjeno)

ZA 5.79 EUR SE LAHKO GLADKO JEBETE OZIROMA POJDITE SI SAMI OBIRATI VAŠE JABOLKE!

naftaš (ni preverjeno)

Ka si vij socijalni problemi mijslite.Rajši si doma za400 evrov pa staneš kda ščeš.Upan ka van to v kratkon mine,ka te šli za minimalca delat v Špar.Idnok se že v našoj vladi znan što zbidij ka nemo podperali te MANJAKE ki vlečejo podporo do penzije.

Starejše novice