Slika je simbolična.
Neprofitna stanovanja na Ptuju so prava 'vroča roba'. Ptujska občina na dve leti objavi razpis za pridobitev stanovanj, tako se nanj prijavite.

Neprofitna najemna stanovanja so prostori bivanja, ki jih dodelujejo občine, država, stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Pogodba se sklene za nedoločen čas, neprofitna najemnina pa je določena po točnem ključu. 

Na Ptuju neprofitna stanovanja oddaja občina, a manko teh je viden. 

Ptujska občina objavi razpis za neprofitna stanovanja na vsaki dve leti. Nov razpis pa je že objavljen. 

Javni razpis je že objavljen, tako se prijavite

Ptujska občina tako razpisuje dodelitev neprofitnih stanovanj, ki bodo predvidoma na razpolago za oddajo v najem v letih 2023 in 2024. 

Pri tem opozarjajo, da bosta oblikovani dve ločeni prednostni listi. Lista A bo za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, lista B pa bo za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo, ki je prosilci iz liste A ne presegajo, torej so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. 

Najemnina bo določena na podlagi točno določenega pravilnika. Na višino najemnine vpliva število točk, uporabna stanovanjska površina in vpliv velikosti stanovanja, ki so razvidni iz zapisnikov o točkovanju stanovanja v skladu s predpisom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb in vpliv lokacije stanovanja oziroma lokacijski faktor.

Tako za povprečno dvosobno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina približno 180 evrov. 

Najemne pogodbe se bodo sklepale za nedoločen čas, najemodajalec pa je dolžan vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 

Kdo se lahko za stanovanje poteguje? 

Upravičenci so vsi polnoletni državljani Slovenije in državljani članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. Upravičenci so tudi osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so dobile dovoljenje za stalno prebivanje. 

Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa ter tekom trajanja prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ptuj. 

Upravičenci so tudi žrtve nasilja, ki začasno bivajo v varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč, če imajo na območju Ptuja prijavljeno začasno prebivališče. Pri tem mora biti pogoj, da prosilec ne kandidira skupaj z osebo, ki nasilje izvaja. 

Upravičenci so tudi invalidi, trajno vezani na uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, če imajo na Ptuju večje možnosti za zaposlitev, ali jim je v ptujski občini zagotovljena zdravstvena storitev. 

Do dodelitve so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju, če ti izpolnjujejo splošne pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. 

Pri dodelitvi imajo prednost mladi in mlade družine

Na občini pa še dodajajo, da imajo pri dodelitvi prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom ter žrtve nasilja v družini. 

Do vloge za dodelitev lahko dostopate na tej obarvani povezavi. Prijavite se lahko do 1. julija 2022. 

Več o pogojih si lahko preberete na tej obarvani povezavi. 

Starejše novice