Slika je simbolična.
Ptujski mestni svetniki bodo na seji, ki bo prihodnji ponedeljek, med drugim obravnavali spremembe in dopolnitve tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj.

Omenjeni tehnični pravilnik, ki določa tehnologijo, pogoje in način zbiranja odpadkov, je mestni svet Mestne občine Ptuj sprejel leta 2027. Pravilnik je bil od sprejema dvakrat spremenjen oziroma dopolnjen.

Če bo mestni svet potrdil tokrat predlagane spremembe pravilnika, se bodo spremenili 2., 9., 11., 12., 14. in 26. člen. 

V pravilnik se bosta dodala dva nova izraza, in sicer plačljivo ločeno zbrani komunalni odpadki in preostali odpadki. 

Katere so še ostale spremembe in kaj to pomeni za uporabnike? 

Dodan zabojnik s prostornino 60 litrov

V 11.,12. in 14. členu se spremeni prostornina zabojnika, in sicer doda se zabojnik z volumnom 60 litrov. 

Nova prostornina zabojnika je določena v skladu uredbo o gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki določa, da je prostornina zabojnika za mešane komunalne odpadke, ki je opremljena na prevzemnem mestu, lahko najmanj 60 litrov. 

»S tem izvajalec gospodinjstvu omogoča še dodatno znižanje stroškov uporabnikov v primeru vestnega ločevanja odpadkov,« menijo na občini. 

Hkrati je izvajalec iz pravilnika črtal rjave zabojnike za mešane komunalne odpadke s prostornino 240 litrov, ker te vrste zabojnika več ni v uporabi.

Plačljivi ločeno zbrani komunalni odpadki in preostali komunalni odpadki – kakšna je razlika? 

Po novem bo izvajalec razlikoval dve vrsti ločeno zbranih komunalnih odpadkov in sicer, plačljive ločeno zbrane komunalne odpadke in preostale komunalne odpadke

Plačljivi ločeno zbrani komunalni odpadki so odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora oddati v obdelavo drugim izvajalcem predelave in za katerega mora strošek izvajanja poravnati, medtem ko za preostale odpadke stroški ravnanja z njimi ne nastajajo. 

Med plačljive odpadke sodijo: komunalni les, biološki odpadki (zeleni vrtni odpad, vejevjem, trava), mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, mešanica betona, opeka, ploščic in keramike, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, gradbeni materiali na osnovi sadre, steklo, kosovni odpadki, mešani komunalni odpadki oblačila in tekstil. 

Preostali odpadki, ki niso navedeni med plačljive ločeno zbrane komunalne odpadke, se v celoti predajajo brezplačno in brez omejitev. 

Izjeme so v primeru avtomobilskih gum, azbestnih odpadkov in preostalih komunalni odpadkov, ki niso predmet zbiranja komunalnih odpadkov na zbirnem centru v skladu z zakonodajo. Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec javne službe zaračuna uporabniku storitev za naslednjo to vrsto odpadkov. 

Gospodinjstvo bo lahko na letni ravni brezplačno oddalo 130 na letni ravni plačljivih komunalnih odpadkov

Brezplačno bo možno oddati določene količine plačljivih ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Vse plačljive ločeno zbrane komunalne odpadke, mora izvajalec javne službe stehtati na umerjeni tehtnici na zbirnem centru in voditi evidenco odpadkov po posameznih gospodinjstvih.

V 7. členu pravilnika o spremembah in dopolnitvah je določena količina brezplačnih plačljivih komunalnih odpadkov, v višini 130 kilogramov na gospodinjstvo. 

V primeru večstanovanjskega objekta in starega mestnega jedra se upošteva količnik števila stanovanj v posameznem bloku oziroma objektu. 

Odločitev je zdaj v rokah mestnih svetnikov, ki bodo o predlogu sprememb odločali naslednji ponedeljek, 22. januarja. 

Komentarji (3)

Ojej (ni preverjeno)

Obubozana občina in katastrofalno vodenje JS Ptuj pac potrebujejo dodaten denar. Katastrofa, kako se potaplja nas Ptuj. Vrle JS Ptuj privatizirajte, pa bo red in cene nizke.

pr prlek (ni preverjeno)

kaj to pomeni za uporabnike? Poiskati druga odlagališča !

In reply to by Ojej (ni preverjeno)

zdrava.pamet (ni preverjeno)

Itak imate že skoraj najdražje odpadke v Sloveniji, dražje kot Maribor, zdaj bi pa še to podražili. Ljudje bodo metali smeti povsod! Komunizem se vrača.

Starejše novice