Foto: osebni arhiv Vesne Kunčnik
Ptujska razvojna ambulanta je bila pred nekaj leti še nadgrajena s centrom za zgodnjo obravnavo. Zakaj je pomembno, da ga imamo tudi na Ptuju?

Leta 2019 je bila ptujska razvojna ambulanta nadgrajena s centrom za zgodnjo obravnavo, ki je za okolje pomemben doprinos.

O pomenu centra smo se pogovarjali z Vesno Kunčnik, pediatrinjo in vodjo ptujske razvojne ambulante. 

Ne le za otroka, ampak za celotno družino

Kunčnik je pojasnila, da je bila v Sloveniji leta 1994 vzpostavljena mreža razvojnih ambulant, ki so bile namenjene obravnavi otrok z rizičnimi dejavniki za razvoj oziroma otrok, ki so imeli večje tveganje za motnje v razvoju. 

Leta 2019 so jo skladno z zakonom razvojih ambulant nadgradili še s centrom za zgodnjo obravnavo. A kaj sploh je to? 

Centri za zgodnjo obravnavo so namenjeni celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Obravnave pa niso usmerjene le na otroka, temveč na celotno družino. 

Izrazito povečanje otrok med drugim in šestim letom

V centru obravnavajo otroke z rizičnimi dejavniki za razvojne primanjkljaje in otroke z razvojnimi zaostanki in ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem in govornem področju. 

Rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje lahko izvirajo iz nosečnosti, poroda ali v zgodnjem poporodnem obdobju, lahko pa se pojavijo tudi kasneje zaradi bolezni ali slabega socialno-ekonomskega položaja družine. 

Kunčnik dodaja, da pred uvedbo centra glavnino otrok predstavljali otroci do drugega leta starosti, tako so bile obravnave usmerjene predvsem v spremljanje razvoja motorike

Nadaljuje, da se je zdaj izrazito povečalo število otrok, starih od dve do šest let, pri katerih je v ospredju zapozneli razvoj na enem ali več področjih razvoja, prevladuje pa področje komunikacije.

Pogosto so otroci v center napoteni na pobudo zaposlenih v vrtcih, ki zaznajo primanjkljaje. 

Ptujsko ekipo centra za zgodnjo obravnavo sestavljata dve zdravnici, ki pokrivata še otroški oddelek in druge specialistične ambulante, tri fizioterapevtke, delovna terapevtka, psihologinja, logopedinja, socialna delavka, medicinske sestre in administratorka. 

Ekipa pa mora sodelovati tudi s strokovnjakih v vrtcih in šolah, saj skupaj z njimi načrtujejo oblike pomoči za vsakega posameznika. 

Izrazito primanjkuje logopedov, na Ptuju težave s prostorom

Kunčnik pa za Ptujinfo pove, da se ob pridobitvi centra in z dodatnimi člani ekipe soočajo z velikimi prostorskimi težavami. Te omejujejo tudi nadaljnjo nadgradnjo multidisciplinarne ekipe. 

»Prav tako so težave predvsem z logopedskimi obravnavami, saj v celotni Sloveniji izrazito primanjkuje logopedov,« dodaja. 

Ptujski center pomembna pridobitev za otroke iz Ptuja in okolice

Kaj pa za starše pomeni, da je tudi Ptuj pridobil center? Kunčnik pojasni, da je mreža razvojnih ambulant s centri za zgodnje odkrivanje zasnovana tako, da čim bolj enakomerno pokriva vse regije in s tem omogoči lažjo dostopnost do obravnav. 

Ker se ekipa razvojne ambulante povezuje z zaposlenimi v vrtcih in šolah, pa je smiselno, da so otroci za najbolj optimalno celotno obravnavo vključeni v razvojno ambulanto svoje regije, dodaja. 

»Zaradi povezovanja z vrtci je resnično smiselna obravnava v 'domači' razvojni ambulanti s centrom za zgodnje obravnavo, saj smo z vrtci in šolami v naši regiji dobro seznanjeni in sodelujemo, za ostale regije pa je ob slabšem poznavanju vrtcev in šol težje iskati najboljše rešitve za posameznega otroka,« pravi vodja razvojne ambulante. 

Bistveno se je povečalo število obravnav predšolskih otrok

Vsak otrok, ki je napoten v center, je najprej pregledan pri zdravniku pediatru z dodatnimi znanji iz razvojne nevrologije. 

Kunčnik za Ptujinfo razloži, da se je po sprejemu zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami bistveno povečalo število napotenih predšolskih otrok, pri katerih je v ospredju zapozneli razvoj na enem ali več področjih in pogosto potrebujejo izpeljavo diagnostike in pripravo zapisnika ekipe za zagotovitev dodatne strokovne pomoči. 

Ravno iz tega razloga so se čakalne dobe podaljšale. 

A Kunčnik poudarja, da se trudijo, da najbolj rizični otroci dobijo čimbolj zgodnje obravnave, saj je zgodnja obravnava otrok ključna za nadaljnji razvoj. 

Trenutna čakalna doba na prvi pregled v ambulanti je tri mesece.

 Velik delež nedonošenčkov, težava tudi motnje v razvoju govora

Kučnik za Ptujinfo pojasnjuje, da v zadnjem času zabeležijo veliko število prezgodnjih porodov, zato je v ambulanti tudi velik delež obravnavanih otrok nedonošenčkov. 

Ti so sicer ob napredku medicine vse bolj vitalni, a ob tem je tudi večji delež ekstremno nedonošenih otrok, ki imajo več pridruženih težav. 

Velik delež pa je tudi predšolskih otrok z motnjo v razvoju govora in komunikacije.

Ključni so pristni, ljubeči stiki

Pri tem pa Kunčnik opozarja, da predšolski otroci za zdrav in optimalen razvoj potrebujejo pozornost odraslih in pristne ljubeče stike z njimi

Pomembno je tudi vzpostavljanje očesnega stika in ustrezno odzivanje na otrokove reakcije, potrebno pa je tudi gibanje, raziskovanje okolja, domišljijska igra. 

»Vsekakor pa se je potrebno izogibati novim tehnologijam, zaslonom, kot so telefoni, računalniki, televizija, saj hkrati staršem odvračajo pozornost od otroka, otroke pa povsem prevzamejo z zelo intenzivnimi dražljaji,« dodaja vodja razvojne ambulante. 

Omejevanje časa pred zasloni in skrb za ustrezne vsebine, pa je še posebej pomembno pri otrocih, ki izkazujejo primanjkljaje ali odstopanja v razvoju, zaključi pediatrinja. 

Starejše novice